Yhteystiedot

Yhteydenotot, tilaukset ja tiedustelut

armas.hepovirta@
gmail.com

Huom. Nämä kotisivut on keskeneräiset.

Suuri osa kirjailijaesittelyistä ja myyntilistoista odottaa päivittämistä ja siirtämistä sivustolle.

Lisää kuvitusta tulossa.

Myöhemmässä vaiheessa myös puhelinkorteille oma palsta?

Kehittämisehdotuksia otetaan vastaan.
Kiitos.

Sivut avattu
Aleksis Kiven päivänä
10. 10. 2013. Suljettu täydentämistä varten, uudelleen avattu huhtikuussa 2014.

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Melankolikolle on masentuneisuuden ongelma vakavampi kuin muille... Hänen suurin heikkoutensa on itsekeskeisyys. Kaikki hänen elämässään keskittyy häneen itseensä. Hän käyttää suuren osan ajastaan itsetutkisteluun. Tri D. Martyn Lloyd-Jones toteaa seuraavaa: "Näiden ihmisten pohjimmainen vaikeus on se, etteivät he aina ymmärrä erottaa itsetutkistelua ja sisäänpäinkääntyneisyyttä. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi tutkia itseämme, mutta olemme myös yhtä mieltä sisäänpäinkääntyneisyyden ja sairaalloisuuden vahingollisuudesta. Mutta mikä erottaa toisistaan itsetutkistelun ja sisäänpäinkääntymisen? Mielestäni ylitämme itsetutkistelun ja sisäänpäinkääntyneisyyden välisen rajan silloin, kun emme tee mitään muuta kuin tutkimme itseämme ja kun tällaisesta itsetutkistelusta tulee elämämme tärkein päämäärä." Olennainen ero on siis se, että itsetutkistelu on suositeltavaa, kun se johtaa selville saatujen asioiden korjaamiseen. Itsetutkistelu sen itsensä tähden on sisäänpäin kääntyneisyyttä, joka aiheuttaa masentumisen.

(LaHaye, Kristitty ja ihmisluonne, s. 126)

Kun ihminen uskoo häneen ja katsoo häneen, tapahtuu se ihme, että syyllisyys vaihtuu vapautukseen ja rauhaton mieli saa maistaa Jumalan rauhaa.

(Leminen, Väsynyt olemaan vahva, s. 47) 

Huom.

Ensisijainen keräilykohteeni ovat kristilliset kirjat. Mikäli etsimääsi kirjaa ei löydy ylimääräisten kirjojeni valikoimasta se saattaa silti olla minulla myynnissä, ota yhteyttä
armas.hepovirta@gmail.com tai 044 9524054

Tilausehdot ja käytetyt lyhenteet täällä

Paastoa ja terveyttä käsittelevät kristilliset kirjat

2,80 e. HAAVISTO, OSMO: PARANE PAASTOTEN. Tekijän kustantama 1972. 61. N. K3.

4 e. HALL, FRANKLIN: EPÄUSKONNE TÄHDEN. Lähetysnuoret 1980. 4p. 46. N. K4. Sävyltään ehkä voimakkainta paastosta kirjoitettua opetusta. Alussa Kaarlo ja Maire Syvännön, Niilo Yli-Vainion ja Juhani Erikssonin suositussanat. 

3,30 e. HALL, FRANKLIN: EPÄUSKONNE TÄHDEN. Lähetysnuoret 1980. 4p. 47. N. K3.

3 e. HELLER, A. E.: LÖYDÄ TERVEET ELÄMÄNTAVAT. Kuva ja sana 1982. 167. N. K3. Terveellisistä elämäntavoista ja Jumalan tahdosta ihmisen hyvinvointia varten. Käsittelee laihduttamista, ravintoa ja liikuntaa, mutta myös negatiivisten tunteiden ja vahingollisten käyttäytymismallien vaikutuksesta terveyteen, sekä Jumalan lupauksesta niille uskoville, jotka ottavat tosissaan Raamatun ilmoituksen että ruumis on Hengen temppeli. Amerikkalainen alkuteos YOUR BODY HIS TEMPLE. Sisältää muutamia taulukoita mm. sydänriskin laskemiseksi sekä piirroskuvia venytysliikkeistä. ”Elämäsi voi olla terveempi, antoisampi – ja pitempi! Arvioitu elinaikasi voi pidentyä lähes parillakymmenellä vuodella... Lääkärin kirjoittama opaskirja eheään elämään ihmiselle joka uskoo, että ruumis on Hengen temppeli!”

5 e. PRINCE, DEREK: SINÄ VOIT MUUTTAA SUOMEN. Kansakunnan kohtalot muutetaan rukouksella ja paastolla! Kuva ja sana 1978. 130. N. K5. Alkuteos SHAPING HISTORY THROUGH PRAYER AND FASTING.

SINÄ VOIT MUUTTAA SUOMEN on hyvä kirja Jumalan mahdollisuuksista niiden ihmisten elämän kautta, jotka ovat kiinnostuneita Hänen tahdostaan ja teoistaan. Käsittelee erityisesti paaston tarkoitusta, sen raamatullista ja hengellistä merkitystä hengellisessä sodankäynnissä, sekä tuloksia joita rukouksella ja paastolla saadaan aikaan, kirjan lopussa muutamia käytännöllisiä ohjeita. Puhuttelevaa opetusta rukouksen ja paaston merkityksestä kansakuntien kohtaloissa. ”Jumala edelleenkin hallitsee kaikkia kansoja ja vaikuttaa niiden kohtaloihin kunhan kristityt käyttävät kahta väkevää asetta: paastoa ja rukousta. Kirja ohjaa oikeaan asennoitumiseen esivaltaan, kertoo esimerkein miten Jumala tekee suuria tekoja kansakuntien kohdalla, opastaa oikeaan rukous- ja paastotaisteluun, kertoo voittavan seurakunnan olemuksesta.”

4 e. PRINCE, DEREK: SINÄ VOIT MUUTTAA SUOMEN. Kansakunnan kohtalot muutetaan rukouksella ja paastolla! Kuva ja sana 1978. 130. N. K3. 

1,50 e. REINIKAINEN, PEKKA: PYSÄHDY NYT! Kuva ja sana 1988. 2p. 124. N. K3. Pekka Reinikainen, valtakunnallisestikin tunnettu lääkäri ja entinen ateisti, kertoo uskoontulostaan sekä uskostaan ns. luonnolliseen ja yliluonnolliseen parantumiseen. Hän uskoo Jumalan ihmeisiin mutta korostaa myös ihmisen vastuuta huolehtia terveydestään. 

6 e. WALLIS, ARTHUR: PAASTO JOHON JUMALA MIELISTYY. Ristin Voitto 1983. 3p. 155. N. K4. Hengellisen paastokirjallisuuden klassikko, paljon käytetty ja arvostettu teos raamatullisesta paastosta. Englanninkielinen alkuteos ilmestyi 1968. Tervettä, hyvää opetusta. ”Tasapainoinen tutkielma, joka tarkastelee tätä tärkeää, mutta laiminlyötyä asiaa Raamatun näkökulmasta. Käytännöllinen käsikirja, jossa ohjataan raamatulliseen paastoon välttäen vahingollista intoilua ja kiihkoilua.” RV:n taskukirja 5.

5 e. WALLIS, ARTHUR: PAASTO JOHON JUMALA MIELISTYY. Ristin Voitto 1983. 3p. 155. N. K3. 

Kristillinen psykologia, eheytyminen ja sielunhoito

katso myös ihmisarvo, abortti, kuolema, surutyö

M 5 e. BLOMSTER, SALME: RUKOUSMATKA MINUUTEEN. Päivä 2006. 224. Skk. K4. "Tämän kirjan päivittäiset, mietelmätyyppiset rukoukset vievät matkalle, joka ohjaa tiiviiseen vuorovaikutukseen Isän kanssa sekä auttaa kasvamaan ja eheytymään psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti. Joka kuun alussa on rukoilemiseen liittyvä, aihepiiriä selventävä kirjoitus... Salme Blomster on terapeutti ja toimittaja. Hän on myös kouluttaja sekä Suomen Trigonos-yhdistyksen perustaja ja toiminnanjohtaja."

3 e. BROSCHÉ, FREDRIK: LOPPUUNPALANUT? Kirjaneliö 1989. 185. N. K3, erittäin siisti. "...erityisesti seurakunnan työntekijöille, mutta sopii hyvin muillakin aloilla toimivien luettavaksi. Tekijä tarkastelee väsymystä ja loppuunpalamista sekä pyrkii esittämään näkökulmia loppuunpalaneen parantamiseen. Teologian tohtori Fredrik Brosché toimii Ruotsin kirkon sielunhoitokeskuksen johtajana."

4,50 e. EWALDS, ERIK: TULE KOKONAAN UUDEKSI! Kuva ja sana 1982. 142. N. K3, ell. "Tri Ewalds toimi pitkään Helsingin seurakuntien johtavana sairaalateologina ja sai työssään kohdata inhimillisen kärsimyksen ja ahdistuksen todellisuuden. Tältä pohjalta on valmistunut kirja TULE KOKONAAN UUDEKSI. Kirjassa selvitellään mm. sitä, miten meidän tulee suhtautua syntiin, sairauteen ja kuolemaan, ja ohjataan lukijaa kokemaan niin ruumiin, sielun kuin hengenkin terveyttä ja uudistumista omassa elämässään."

2 e. GRANDHAGEN, EGIL: SINÄ OLET ARVOKAS. Uusi tie 2006. 2p. 142. Skk. K3. "Lämmintä ja rakkaudellista puhetta Jeesuksesta ja hänen kaikenkattavasta pelastusteostaan... Kirjan lähtökohtana ovat Jesajan kirjan luvut 40-55, jotka sisältävät Vanhan testamentin ennustukset Jeesuksesta ja hänen tehtävästään. Näkökulma vaihtelee yhden ihmisen arjesta suurpolitiikkaan."

3,50 HEISKANEN, MAIJA-LIISA: SAVENVALAJAN PAJASSA. Karas-Sana 1998. 123. Skk. K3.

3 e. HILTUNEN, PAAVO: SULKASATO. Päivä 1994. 140 + kuvaliite. Skk. K3. Luuydinsyöpään sairastuneen Hiltusen kertomus sairastumisestaan ja paranemisestaan "on kipeätä ja kaunistelematonta luettavaa. Se on myös kirja hengellisestä ja henkisestä kasvun tiestä. Vallatonta huumoriakaan ei puutu... rohkaiseva ja elämänuskoa antava kirja kaikille vaikeaan tautiin sairastuneille. Se on tarpeellinen kirja myös hoitohenkilökunnalle."

7 e. HYVÖNEN, VÄINÖ E.: KIUSATTU KRISTUS. Kiusatun ihmisen pysähtyminen kiusatun Kristuksen eteen on elämän suurin etuoikeus. Kuva ja sana 1974. 133. N. Omi. K3, erittäin siisti. Esilehdellä omistuskirjoitus: Bettylle kiittäen, siunaten Väinö E. Hyvönen Jerusalem 26.3.75. Takakannesta:

”Kiusattu Kristus on kiusatun kristityn Vapahtaja! Tämä on raamatullinen ajatus. Tämä on kristinuskon vanha ajatus. Mutta silti ajatus Kristuksesta kaikessa kiusattuna kuten ihmisen suvun jäsenet on ajatus, jonka täytyy päästä uudestaan esiin. Kristus ei ole kaukainen pyhyydessään ja täydellisyydessään: Hän on lähellä jokaista Hänen askelissaan kulkevaa seuraajaansa. Kirjailijarovasti Väinö E. Hyvönen on kirjoittanut ihmisläheisen kirjan – kristuskeskeisesti ihmisläheisen! Kädessänne on poikkeavan erikoinen hartauskirja, joka on samanaikaisesti opas rikkaaseen kristilliseen elämään ja aloittelevan uskovankin käsikirja uskon kilvoitusten hetkiä varten.”

5 e. HYVÖNEN, VÄINÖ E.: KIUSATUN IHMISEN KRISTUS. Kuva ja sana 1983. 148. N. K3. Väinö E. Hyvönen täytti 80 vuotta 14.12.1983. Täydennetty painos aiemmin ilmestyneestä kirjasta Kiusattu Kristus. Alkusanat piispa Osmo Alaja.

5 e. HUNTER, JONATHAN: ELÄMÄN PUOLELLE. Päivä 2004. 224. N. ** . K4. Englanninkielinen alkuteos ilmestyi 1998. Takakannesta:

"Kansainvälisenä luennoitsijana tunnettu Jonathan Hunter on Embracing Life -järjestön perustaja ja johtaja. HIV-positiivisena hän ei puhu kevein perustein, vaan hänen kutsunsa yhteyteen, toivoon ja Jumalan parantavaan läsnäoloon perustuu vankasti hänen omaan kokemukseensa."
  14-osainen kirja on kirjoitettu ryhmätyönä toteutettavaksi HIV-positiivisten tukiohjelmaksi. Kirjan ensimmäisten osien pääpaino onkin aids:iin liittyvissä ongelmissa (esim. osa 4 käsittelee hoitoihin suhtautumista), mutta kirja sopii jokaiselle elämää rajoittavasta sairaudesta kärsivälle tai sitovien, identiteettiin liittyvien ongelmien kanssa kamppailevalle kristitylle sekä muuten syvällisestä sielunhoitotyöstä kiinnostuneille, erityisesti kirjan loppuosa:
  Osa 8: Anteeksianto (sivut 97 - 126, otteita mm. Leanne Paynen kirjasta Restoring the Christian Soul Through Healing Prayer), osa 9: Häpeän ja itsevihan käsittely (sivut 127 - 138) ja osa 10: Vapautuminen kuoleman otteesta (139 - 148, osan lopussa rukouksia kuoleman hengestä vapautumiseksi).

6 e. JOKINEN, SEPPO: JOK(A)ISEN MIETTEITÄ koko vuodeksi. Päivä 2006. Skk. K5. Sivuja ei ole numeroitu. Vuoden jokaiselle päivälle sivu jossa Jokisen miete sekä rukous ja tilaa omille päiväkirjamerkinnöille tai muistiinpanoille. "Pastori, terapeutti Seppo Jokinen puhuu paljon ihmisenä olemisesta. Hän ohjaa löytämään tärkeitä virstanpylväitä sillä tiellä, jolla taivallamme... On paljon ihmisiä, jotka ovat saaneet uuden alun keskusteltuaan Seppo Jokisen kanssa, kuunneltuaan hänen puheitaan tai luettuaan hänen kirjojaan. Tämän kirjan mietteet ja monet rukouksista onkin poimittu  hänen kirjoistaan ja puheistaan."

3 e. KILPELÄINEN, IRJA: OSAAMMEKO KUUNNELLA JA AUTTAA. Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän opas. Wsoy 1969. 2p. 215. S. K2, ell, alleviivauksia ja merkintöjä.

2 e. LaHAYE, TIM: KRISTITTY JA IHMISLUONNE. Ristin Voitto 1979. 3p. 183. S. Kp. K3, nimilehdellä Vapaakirkon leima. "Psykologiaan perustuva tutkielma ihmisen persoonallisuudesta ja eri luonnetyypeistä sekä niiden vaikutuksesta käyttäytymiseemme ja jokapäiväiseen elämäämme. Tohtori LaHayen loppupäätelmä on, että Pyhä Henki on ainut, joka voi korjata myös ihmisluonteen heikkoudet." 

2 e. LaHAYE, TIM: KRISTITTY JA IHMISLUONNE. Ristin Voitto 1979. 3p. 183. S. Kp. K3, eln, muutama alleviivaus.

4 e. LANDORF, JOYCE: KIPEÄT IHMISSUHTEET. Ristin Voitto 1985. 197. S. Kp. K3, erittäin siisti.

2 e. LAMPINEN, ANJA: BURNOUT JA MITEN SIITÄ SELVISIN. Kirjapaja 1996. 133. S. Kp. K3. "Anja Lampisella oli takana parinkymmenen vuoden työ diakonina seurakunnassa ja kunnan sosiaalivirastossa, kun hänen voimansa paloivat loppuun. Tässä kirjassa hän kuvaa henkilökohtaista prosessiaan..."

2,50 e. LILLY, GENE: ANTEEKSIANTAMISEN VOIMA. Päivä 1998. 4p. 112. N. K3, nimilehdellä Vapaakirkon leima, muuten erittäin siisti. "Anteeksiantaminen muuttaa ihmisiä, asioita ja olosuhteita. Se vaikuttaa yksityisessä elämässämme, perheessämme, seurakunnassa... Kun annamme anteeksi itsellemme ja toisille, alkaa tapahtua Jumalan ihmeitä."

3,30 e. MACDONALD, GORDON: TILAA MUUTOKSELLE. Päivä 1991. 229. Skk. K3. "Gordon MacDonaldin toinen suomeksi ilmestynyt kirja. Edellinen, TASAPAINO YKSITYISEEN MAAILMAASI on erinomainen oppikirja sisäisen järjestyksen saamiseen elämän eri alueille... Meidän sisimpämme kaipaa uudistumista, läheisempää suhdetta Jumalaan."

3 e. MÄNNISTÖ, ARI: VARJON PUOLEISTA ELÄMÄÄ. Kokkolan Babtistiseurakunta 1992. 82. Kuv. N. K3.

3,50 e. NYLUND, DANIEL: ANNA ANTEEKSI. Kristityn kasvu 1985. Toinen, laajennettu painos. 174. N. K3. Hyvä kirja anteeksiantamuksen välttämättömyydestä ja sen parantavasta voimasta.

3,50 e. PYTCHES, MARY: VALMIINA KASVUUN. Päivä 1997. 190. Skk. K3. "Sosiaalinen, emotionaalinen ja hengellinen kasvu aikuisuuteen, pois lapsen tasolta merkitsee kipeään kasvuprosessiin suostumista. Menneisyyden vammoista voi parantua raivaamalla tilaa uudelle... Mary Pytches on tunnettu kirjailija ja sisäisen parantumisen ohjaaja. Yhdessä miehensä, piispa David Pytchesin kanssa hän toimii Lontoossa rukouspalvelutyön ohjaajana ja kouluttajana."

XXX SALOVUORI, SAKARI: MINÄ TIEDÄN SINUN AHDISTUKSESI

4 e. SANTALA, RISTO: SÄRKYMISEN SIUNAUS. Perussanoma 1997. 74. Skk. K4.

XXX SEAMANDS, DAVID A.: KRISTITTY JA TUNTEET

4 e. VALEN-SENDSTAD, OLAV: PISTIN LIHASSA. Tie rauhaan elämän taistelussa. Suomen evankelisluterilainen ylioppilas- ja koululaislähetys 1975. 176. N. K3, esilehdellä leima. 

5 e. VALEN-SENDSTAD, OLAV: PISTIN LIHASSA. Tie rauhaan elämän taistelussa. Suomen evankelisluterilainen ylioppilas- ja koululaislähetys 1979. 2p. 174. N. K3.

8 e. VALEN-SENDSTAD, OLAV: PISTIN LIHASSA. Perussanoma 2001. 4p. 206. Skk. K4. Sisältö sama kuin aiemmissa painoksissa, ulkoasu kookkaampi, tekstityyppi uudistettu.

2 e. WIERSBE, WARREN W.: MIKSI PAHAA TAPAHTUU JUMALAN IHMISILLE? Päivä 1984. 158. N. K3, ell. "Tämä kirja vapauttaa meidät väärästä syyllisyydestä."

XXX YANCEY, PHILIP: MISSÄ ON JUMALA KUN KOSKEE?

 

Muuta sielunhoidollista

M 4 e. KURKELA, EILA: EI SIRUJA HEITETÄ POIS. Ristin Voitto 1984. 202. S. Kp. K3, erittäin siisti. "Eila Kurkela on saanut paljon ystäviä kirjoillaan Sinun kanssasi ja Ihmisen valjaissa... Lyhyehköt kirjoitelmat koskevat erityisesti kristittyjä, jotka tuntevat itsensä riittämättömiksi... Kirjan pääteemana on, ettei suuri Savenvalaja heitä pahastikaan rikkoutunutta saviastiaa pois vaan tahtoo luoda siitä jotain uutta ja paljon entistä jalompaa."

3 e. KURKELA, EILA: ETTÄ JAKSAISIMME. Ristin Voitto 1987. 144. S. Kp. K3. "Neljäs teos Eila Kurkelan pidetyssä kirjasarjassa, joka käsittelee kristityn arkielämän asioita lempeästi ja ymmärtäen... Kirjan ensimmäinen, yksinäisestä soutajasta kertova luku on samalla ikään kuin koko teoksen teema. Niin monet tuntevat itsensä kirjoittajan lailla yksinäisiksi ja väsyneiksi. Kirja päättyy lukuihin, joissa kerrotaan uskollisesta Jumalasta... Teos viestittää monelle yksinäiselle virvoittavan sanoman: Herra tarvitsee sinua!"

3 e KURKELA, EILA: IHMISEN VALJAISSA. Ristin Voitto 1982. 184. S. Kp. K3. "Kurkela jatkaa nyt suuren suosion saaneella linjallaan. Hän asettaa erityisen painon armon ja lohdutuksen sanalle... Mukana on tällä kertaa myös runoja."

3 e. KURKELA, EILA: SINUN KANSSASI. Ristin Voitto 1981. 2p. 224. S. Kp. K3. "Niin henkilökohtaiseen hiljentymiseen kuin vaikkapa aamuhartauksiin sopivia kirjoitelmia... sopii myös sielunhoidollisiin tehtäviin. Erityinen paino on pantu armon ja lohdutuksen sanalle, joka on suunnattu epätasapainoisille, epäonnistuneille ja lainalaisille..."

3 e. LEMINEN, ERKKI: KIRJEITÄ KIUSATUILLE. Karas-Sana 1981. 116. S. Kp. K3, eln. "Leminen haluaa itsekin monia vaikeuksia kokeneena ymmärtää ja rohkaista lähimmäisiään. Hän tarttuu myös sellaisiin arkaluonteisiin ongelmiin, joista useinkaan ei rohjeta puhua..."
 
3 e. LEMINEN, ERKKI: LÄHELLÄ SINUA. Kansan Raamattuseuran Säätiö 1972. 118. N. K3, ell. "Ihmissuhteet ja sosiaaliset kysymykset herättävät nyt kaikkialla kiinnostusta. Sananjulistajana ja sielunhoitajana tunnettu Erkki Leminen juttelee tässä avoimesti nykyihmisen ongelmista. Patenttivastauksia tyrkyttämättä hän avaa ikkunat Jumalan rakkauden maailmaan. Lisänä Lemisen runoja."

2 e. LEMINEN, ERKKI: LÄHELLÄ SINUA. Kansan Raamattuseuran Säätiö 1972. 118. N. K3, kannet kuluneet.

M 3 e. LEMINEN, ERKKI: VÄSYNYT OLEMAAN VAHVA. Karas-Sana 1993. 138. Skk. K3. "Tähän kirjaan on koottu Erkki Lemisen tuntoja vuosien varrelta... epävakaisessa maailmassa on jotain pysyvää, mikä ei horju: Jumalan armo."

4,50 e. RAUHALA, JOHANNES: KÄRSIVÄN SANA KÄRSIVILLE. Tekijän kustantama 1957. 3p. 86. S. Kp. Omi. K3. "Invaliidipastori Johannes Rauhala on vuosia kestäneen sairautensa aikoina lyhyinä hetkinä tuskien vaimentuessa kirjoittanut teoksen kaikille niille, jotka elämässään ovat joutuneet koettelemusten piirittämiksi. Tekijä valottaa vavahduttavia tilannekuvia sairaiden ja kärsivien maailmasta. Hänen sanansa rohkaisevat ja lohduttavat tuskien ja ahdistusten kanssa kamppailevia." Kirja alkaa pastori Rauhalan kuvauksella vaikeasta loukkaantumisestaan sodassa. Teoksen ensimmäinen painos ilmestyi 1947, neljäs painos 1968.

2,50 e. THOMAS, TAY: SOTANI HUOLIA VASTAAN. Päivä 1979. 180. S. Kp. K3, eln, kansipaperit kuluneet. "Tay Thomas kertoo rehellisesti ja aidosti arkisesta elämästään, maailmanmatkoistaan valokuvaaja-miehensä kanssa ja niistä kokemuksista - maanjäristys ja Tiibetin vuoripolut mukaanluettuina - joissa hän oppi riisumaan naamionsa ja turvautumaan yksin Kristukseen. Tay koki, että tuskaisat muistot voivat parantua."

1 e. TROBISCH, INGRID: NAISEN KIRJA IHMISSUHTEISTA. Päivä 1997. 79. Skk. K3, eln. "Ingrid Trobisch, kokenut perheterapeutti ja sielunhoitaja, käsittelee viisaasti naisen kaikkia ihmissuhteita. Hän valottaa myös suhdetta itseen, yksinoloon, rakkauteen, seksuaalisuuteen. Myös jumalasuhde on merkittävä ihmiseksi kasvamisessa... Ingrid on maailmankuulun 'The Joy of Being a Woman" bestsellerin ja useiden muiden kirjojen kirjoittaja. Yhdessä miehensä Walter Trobischin kanssa hän perusti Family Life Missionin, jonka asioilla hän edelleen kiertää sekä Afrikassa, Euroopassa että USA:ssa."

4 e. VIRTANEN, JOHANNES: ITKEVÄ RAAMATTU. Kirjanen kärsiville sydämille. Otava 1926. 266. S. K3, eln. Virtanen käyttää Raamatun kuvauksia kärsivistä ja kärsimyksestä esimerkkeinä kaikkia ihmisiä, mutta erityisesti kristittyjä kohtaavista elämänahdistuksista, ja löytää Raamatusta myös lohdutuksen sanoman. 

 

Seurustelu, Seksuaalisuus, Avioliittotyö

3 e. COLE, EDVIN LOUIS: SEKSUAALINEN PUHTAUS. Faktapro 2001. 103. N. K3. Voimakasta, kohtikäyvää tekstiä kristillisen identiteetin ja moraalin puolesta, perustuen Pyhän Hengen uudistavaan työhön; sisältää puhdistumisen ja parantumisen sielunhoidollisen sanoman. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen pieni teos aiheestaan.! 

2 e. GRAHAM, BILLY: AVIOLIITTO JA KOTIMME. Päivä 1968. 58. N. K3.

2 e. KARPPINEN, SAARA toim.: TAHDON. Kuusi avioparia kertoo avioliittonsa myötä- ja vastoinkäymisistä. Päivä 1986. 152. N. K3, ell.

XXX SROKA, BARBARA: YKSI ON MYÖS KOKONAISLUKU

1,50 e. SVENSSON, ALF B.: YHDESSÄ. Miten hoitaa rakkautta. Karas-Sana 1983. 144. SKK. K3.

On kaksi vastakkaista sananpartta siitä, mitä ihminen ihmiselle on. Toisessa sanotaan: "Ihminen on ihmiselle susi" ja toisessa: "Ihmisen paras ystävä on ihminen."
  Tästä asiasta, ystävästä ja ystävällisyydestä auttavana tekijänä tahdon jotakin sanoa.
  Jos joku on hyvin levoton ja aivan kuin sisäisesti tulehtunut, syyllisyydentunteiden painama, tuskainen ja itseensä kohdistuvan vihan vallassa, hän ei pysty olemaan muille ystävällinen... Parhaiten ihminen voi olla ystävällinen ja suvaitsevainen silloin, kun hänen on hyvä olla. Seneca on sanonut: "Ken on oma ystävänsä, on kaikkien ystävä."
  Mutta miten ihminen voisi hyvin, kun Aadamin ja oman lapsuuden taakat painavat häntä ja tekevät hänestä levottoman? Ehkä siten, että häntä autetaan. Jospa löytyisi ihminen, joka ei tuomitsisi lähimmäistään ja joka olisi itse saanut jostakin avukseen ystävyyttä, hyväksymistä ja armahtamista niin, että siitä sitten tihkuisi hiukan toisillekin...
  Minulla on ystäväpiirissäni muutamia sellaisia miehiä, joiden tapaaminen on kuin terapiaa. Heidän seurassaan voi olla ilman naamiota - voi vaikka ajatella ääneen. Pidän tapaamisiamme suuressa arvossa.
  On valitettavaa, jos ihmisellä ei ole tällaisia ystäviä, sillä ystävyyden kokeminen auttaa levotonta ja lukkiutunutta puhumaan, purkamaan vapaaehtoisesti sydäntään, ja se on parantavaa. Kuitenkin kaikkein suuriarvoisinta on Sanan välityksellä tietää ja tajuta, että Kristus rakastaa ihmistä, veljeään ja sisartaan, varauksetta ja hyväksyy yhteyteensä kaikki rujot ja rammat, sekä levollisemmat että levottomimmat. Kun ihminen uskoo häneen ja katsoo häneen, tapahtuu se ihme, että syyllisyys vaihtuu vapautukseen ja rauhaton mieli saa maistaa Jumalan rauhaa.

Erkki Leminen, Väsynyt olemaan vahva, ss. 45-47 

Turhautumisen, erillisyyden, yksinäisyyden ja kaiken mielettömyyden kokemisen tunnoissa elävälle ihmiselle olisi parasta lääkettä se, että hän pääsisi takaisin juurilleen eli Jumalan yhteyteen. Ja vaikka uskonyhteydessä oleva ihminen ei aina vajavaisen luottamuksensa ja sielunsa vammojen tähden pystyisikään riemuitsemaan uskostaan eikä tuntemaan selvää Jumalan johdatusta, hänellä on kuitenkin pohja, jolta ponnistaa, selvä päämäärä, johon pyrkiä, ja Isä, joka tietää kaiken ja välittää lapsestaan kaikissa tilanteissa ja mielentiloissa.

Erkki Leminen, Kirjeitä kiusatuille, s. 47