Yhteystiedot

Yhteydenotot, tilaukset ja tiedustelut

armas.hepovirta@
gmail.com

Huom. Nämä kotisivut on keskeneräiset.

Suuri osa kirjailijaesittelyistä ja myyntilistoista odottaa päivittämistä ja siirtämistä sivustolle.

Lisää kuvitusta tulossa.

Myöhemmässä vaiheessa myös puhelinkorteille oma palsta?

Kehittämisehdotuksia otetaan vastaan.
Kiitos.

Sivut avattu
Aleksis Kiven päivänä
10. 10. 2013. Suljettu täydentämistä varten, uudelleen avattu huhtikuussa 2014.

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Huom.

Ensisijainen keräilykohteeni ovat kristilliset kirjat. Mikäli etsimääsi kirjaa ei löydy ylimääräisten kirjojeni valikoimasta se saattaa silti olla minulla myynnissä, ota yhteyttä

armas.hepovirta@gmail.com tai 044 9524054

 

 

 

ESKATOLOGIA. Raamatun opetukset lopunaikojen tapahtumista. Ilmestyskirjan tulkinnat. Muut lopunaikojen profetiat.

1,50 e. CLAESSON, BIRGER - JOHANSSON, ANTON: DOM ÖVER SVERIGE. Marcus Förlag 2002. 63. N. K3. Ruotsinkielinen herätys- ja varoituskirjanen, ilmestynyt 1951, toinen painos 1984. Uudistettu painos 2002.

4 e. HERRA TULEE! Mitä kristikunnan sata huomattavaa miestä sanoo Kristuksen toisesta tulemisesta? Päivä 1938. 64. N. K3. Otteita eri kirkkokuntien ja herätysliikkeiden vaikuttajien puheista ja kirjoituksista.

Herra tulee! -kirjasta mielenkiintoisen tekee puheenvuorojen runsaus. Jotkut käsittävät "Herran tulemuksella" uskovien ylösottoa, jolloin Jumala "tempaa" uskovat maan päältä. Toiset ymmärtävät, että kyse on Jeesuksen palaamisesta maan päälle voittoisana Messiaana, tuomitsemaan kansakuntia ja perustamaan tuhat vuotta kestävän rauhan valtakunnan. Useimmat uskovat kumpaankin: on uskovien ylösotto, ns. tempaus, jonka jälkeen alkaa ns. ahdistuksen/vihan aika, joka sitten huipentuu Israelin kääntymykseen ja Jeesuksen saapumiseen maan päälle. Vasta tuhat vuotta kestävän rauhan valtakunnan jälkeen tulee maailmanloppu ja viimeinen tuomio.
  Vaikka eskatologisia painotuksia on erilaisia, päälinjoissa ajatellaan jokseenkin yhdenpitävästi. Yhtä mieltä merkittävät kristityt ajattelijat, julistajat ja vaikuttajat ovat ennen kaikkea siitä, että kristittyn tulee alati valvoa suhdettaan Jeesukseen ja henkilökohtaista vaellustaan, niin että hän on valmiina tapahtuupa ylösotto ja/tai tulemus tässä tai tuossa kohtaa, tällä tai tuolla tavalla. Useimmat kuitenkin kokevat henkilökohtaisen "maailmanlopun" luonnollisen kuoleman kautta - silloin ole merkittävää, onko oppimme ollut oikea vai väärä, vaan oliko meillä vilpitön usko Jeesukseen. 

3 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 1. Ristin Voitto 1975. 2p. 206. S. K3. Punakantinen.

2,80 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 2. Ristin Voitto 1975. 220. N. K3, eln.

2,80 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 3. Ristin Voitto 1976. 153. S. K3, eln. Punakantinen.

3 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 3. Ristin Voitto 1976. 153. S. Kp. K3. Keltakantinen.

2,50 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 3. Ristin Voitto 1976. 153. S. K3, esilehdellä Vapaakirkon leima. Punakantinen.

4 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 4. Ristin Voitto 1977. 194. S. Kp. K3, erittäin siisti. Keltakantinen. Norjalaisen sanomalehtimiehen ja sananjulistajan Thoralf Gilbrantin neliosaisen kirjasarjan viimeinen osa käsittelee evankelioinnin merkkejä sekä erityisesti Israelia ajan merkkinä.

3,30 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 4. Ristin Voitto 1977. 194. S. Kp. K3.

3 e. GILBRANT: ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT 4. Ristin Voitto 1977. 194. S. K3. Vihreäkantinen.

M 6 e. HAAVISTO, OSMO: MITÄ JOHANNES NÄKI? Ilmestyskirjan tulkintaa ennen ja nyt. Aika 1995. 396. S. K3.

Helluntaiherätyksen piirissä toiminut Haavisto tunnetaan karismaattisena ja omintakeisenakin julistajana. Niin julistustyössään kuin kirjoissaankin hän on korostanut Kristuksen auktoriteettia kristityssä lunastustyöhön perustuvana etuoikeutena, ja Pyhän Hengen voimaa, jonka kautta apostoliset ihmeet ovat mahdollisia tänäänkin. Vuonna 1995 ilmestynyt Mitä Johannes näki? on poikkeuksellinen paitsi Haaviston tuotannossa, ylipäätään suomalaisessa herätyskristillisyydessä. Haavisto esittelee erilaisia tulkintamalleja ja perinteitä laaja-alaisesti ja analyyttisesti.
  Takakannesta: ”Suomen pienellä kielialueella on Ilmestyskirjan tulkintaa koskeva kirjallisuus näennäisestä runsaudestaan huolimatta ollut yksipuolista. Niinpä monelta raamatunlukijalta on jäänyt havaitsematta, että jo vuosisatojen ajan Ilmestyskirjan tulkinnat ovat jakautuneet erilaisiin koulukuntiin, joiden tulkintaperiaatteet johtavat toisistaan poikkeaviin tuloksiin. Osmo Haavisto on tehnyt tässä tutkimuksessaan suomalaisille lukijoille arvokkaan palveluksen... Teos palveleekin käyttökelpoisena lähdeteoksena mutta myös herättänee totutusta poikkeavilla näkemyksillään tarpeellista keskustelua...”

3 e. KAITERA, PENTTI: LÄHITULEVAISUUS JA RAAMATUN PROFETIAT. Ari 1977. 164. N. K3.

Professori Pentti Kaitera (1905-1985) vaikutti Oulun yliopiston perustamiseen merkittävästi ja oli sen ensimmäinen rehtori. Kaitera oli kiinnostunut maataloudesta, teknillisestä kehityksestä ja vesistörakentamisesta. Hän kuului Suomen hydrologian kehittäjiin ja oli kehitysyhteistyön edelläkävijöitä. Kaitera kirjoitti sekä ammattikirjallisuutta, kansantajuisia teoksia (mm. Miten voin torjua kuivuutta, 1942, Merten paine maan muovaajana, 1963) että kristillisiä kirjoja. Kristillisissä teoksissa hän yhdisteli eri alojen tietoutta ja kävi niiden välistä rajankäyntiä, muun muassa Järjen ja uskon taistelu, 1956 ja Tiede ja usko, 1963. Lähitulevaisuus ja Raamatun profetiat -kirjassa Kaitera tarkastelee ravinto-ongelmaa ja maailmansodan vaaraa sekä Israelin ja Lähi-idän tapahtumia. Raamatun profetioiden luotettavuutta hän selvittelee mm. matemaattisesti. Professori Aapeli Saarisalo antoi kirjasta aikoinaan kiittävän lausunnon.  

3 e. KOCH, KURT: LÄHTÖKUTSUN LÄHETESSÄ. Lopunajan merkkejä Matteuksen evankeliumin 24 luvun mukaan. Uusi tie 1971. 109. N. K3.

XXX LAHAYE, TIM - JENKINS, JERRY B.: Viimeisten päivien vaellus

5 e. LAUNIS, ILMO: PYHÄ MAA. Wsoy 1966. 3p. 107. Kuv. Skk. K3, erittäin siisti. Pyhä maa värikuvina. Kauniita värikuvia Israelista, luonnosta ja nähtävyyksistä, ihmisistä.

5 e. LEHTONEN, ENSIO: AJAN KELLO. Tihenevien ajan merkkien tarkastelua kuvin ja sanoin. Kuva ja sana 1957. 2p. 128. Kuv. S. * . Kp. K3. Moraalittomuudesta, luopumuksesta ja eksytyksestä, demonivoimista, pimeän Afrikan henkien villitsevän voiman tulemisesta länsimaihin mm. Rock'n Rollin kautta, Israelin valtiosta ym. Jotkut kirjan tulkinnoista ovat oman aikansa lapsia ja sidoksissa 1950-luvun uskovien käsityksiin, esimerkkinä Lehtosen tulkinta UFOista. Viimeisessä luvussa on mielenkiintoisella tavalla jaoteltu Jeesuksen profeetallinen, lopun aikoja koskeva ilmoitus, sekä liitteessä valaiseva kuva aikajärjestyksistä.

6 e. LEHTONEN, ENSIO: PETO JA KARITSA. Viimeinen aika II. Käytännöllistä eskatologiaa. Kuva ja sana 1950. 80. S. Kp. K3.

Jonkinlaisen käsityksen uusjumaluusopin saavutuksista antaa Upsalan yliopiston teologisen tiedekunnan professorin pappien keskeisen 'uskonnollisen uudistusliiton' vuosikokouksessa pitämä esitelmä, jossa hän väitti alkuseurakunnan ja Paavalin omaksumaa kristillisyydennäkemystä erehdykseksi ja heidän käsitystään Jeesuksen julistuksesta ja persoonasta vääräksi. Alkukristillisyys oli muka muuttanut Jeesuksen alkuperäisen moraaliuskonnon gnostilaiseksi lunastususkonnoksi. Kristus ei hänen tutkimuksiensa mukaan ole Messias, ei Lunastaja eikä Jumalan Poika ja elävien ja kuolleitten tuomari. Hän on vain opettaja, joka puhui Israelin Jumalasta rakkauden Jumalana. Ensio Lehtonen PETO JA KARITSA, s. 49.

6 e. LEHTONEN, ENSIO: SUOMEN KOHTALO ennustusten valossa. Kuva ja sana 1963. 2p. 111. S. K3.

Lehtonen kuului Suomen kansan herättäjiin. Hänen sydäntään painoi huoli Suomen kirkon ja kansan tilasta, mutta häntä innoitti usko Jumalan mahdollisuuksiin. Lehtosen tuotannossa voidaan nähdä kaksi monelta osin toisiinsa liittyvää pääaihetta: rakkaus Israeliin ja kiinnostus lopunajan tapahtumiin ja niitä koskeviin profetioihin. Kaikissa näissä hän korostaa uskovien puhdassydämisen vaelluksen ja rukouksen merkitystä. 
  SUOMEN KOHTALO ENNUSTUSTEN VALOSSA -kirjassa Lehtonen esittää käsityksensä Googin sodasta, käsittelee Anton Johanssonin ennustuksia, Birger Claessonin näkyä ja ns. Oulun profetiaa ja lopuksi kehottaa Suomen uskovia rukoukseen kansamme kohtalon puolesta. Osittain kirja pohjautuu Lehtosen aiemmin julkaisemaan ENNUSTUKSIA JA TOSIASIOITA SUOMEN KOHTALOSTA -kirjaan. 
  Kts. Googin sota ja Suomen kohtalo sekä Ensio Lehtonen.

6 e. LINDEMAN, KEIJO: IHMISKUNNAN TUHON PÄIVÄ ILMESTYSKIRJAN MUKAAN. Ari 1976. 319 + [9]. N. K4. 

3 e. LINDSEY, HAL: TULEVA UUSI MAAILMA. Ristin Voitto 1977. 297. S. Kp. K3, eln.

1,80 e. LINDSEY, HAL: TULEVA UUSI MAAILMA. Ristin Voitto 1977. 297. S. K2, selkä vino, muuten hyvä.

2 e. MÄKI, OILI: IISAIN JUURIVESA - KANSOJEN LIPPU. Tekijän kustantama 1990. 102. S. Kp. K3. 

XXX PHILLIPS, MIKE: VIHJEITÄ VAIKEIDEN AIKOJEN VARALLE

XXX ROKKA, J.: TAIVAITTEN AUETESSA. Kuva ja sana 1981. 227. N. K3.

10 e. SARTOLA, PEKKA: HARMAGEDON. Ajanteos 2002. 347 + kustantajaliite. S. K4. "...peilaa loistavasti tämänhetkisiä sotilaallisia ja poliittisia asetelmia ja tapahtumia Raamatun profetioihin ollen samalla luonteva jatko tekijän aikaisemmalle teokselle Tähtäimessä Israel."

2 e. SCHLINK, M. BASILEA: PATMOS – TAIVAAT AUENNEINA. Päivä 1976. 147. N. K3. ”Äiti Basilea on viettänyt Patmoksessa aikaa rukoillen ja tutkien Johanneksen ilmestyskirjaa...”

2 e. SCHLINK, M. BASILEA: PATMOS – TAIVAAT AUENNEINA. Päivä 1979. 2p. 142. N. K3.

XXX SKOVGAARD-PETERSEN, C: VIIMEISTEN AIKOJEN MERKIT. Nykyaika kristillisen toivon valossa. Wsoy 1919.

2,50 TUOKKOLA, TAAVI: LÄHI-IDÄSSÄ PALAA. Ristin Voitto 1980. 212. N. K3.

XXX 5 e. WILKERSON, DAVID: NÄKY. Ari 1974. 132. N. K3, eln. "Hirvittävä ennustus tuomioista, jotka ovat alkaneet toteutua!" Kuuluisan Näky-kirjan ensimmäinen suomenkielinen painos. Englanninkielinen alkuteos ilmestyi aiemmin samana vuonna.

4 e. WILLMINGTON, H. L.: KUNINGAS TULEE. Ainoalaatuinen yhteenveto Jeesuksen tulemuksen suurtapahtumista, suomeksi toimittanut Leo Meller. Kuva ja sana 1974. 134. N. K4. "Jeesuksen tulemuksesta ja lopun ajan suurtapahtumista on kirjoitettu paljon. Mutta kokonaiskuvan saaminen kaikista lopun tapahtumista niiden oikeassa järjestyksessä ei tähän mennessä ole ollut mahdollista vain yhtä kirjaa lukemalla. Tässä on kirja, joka mahdollistaa raamatullisen profetian selkeän ymmärtämisen."

3,80 e e. WILLMINGTON, H. L.: KUNINGAS TULEE. Ainoalaatuinen yhteenveto Jeesuksen tulemuksen suurtapahtumista, suomeksi toimittanut Leo Meller. Kuva ja sana 1974. 134. N. K3.

2,20 e. WALVOORD, JOHN F. - WALVOORD, JOHN E.: HUOMENNA HARMAGEDON? Öljy ja Lähi-idän kriisit. Ristin Voitto 1975. 206. Kuv. S. K3. Englanninkielinen alkuteos ilmestyi 1974. Kuvituksena muutamia karttapiirroksia ja taulukkoja.

Juutalaisuus. Israel. Sionismi.

Kts. myös Juutalaisvaino, Keskitysleirit  HEPREANKIELISET

XXX ARIEL 1977. Israelin taiteen ja kirjallisuuden aikakauskirja.

3 e. BECHAR, AVRAHAM: MUISTOJA HAR-TUVISTA. ICEJ 1991. 48 + [4]. N. K3. Neljä kuvasivua. Hebreankielinen alkuteos Zichronot Hartuv julkaistiin vuonna 1970 Tel Avivissa itsenäisyyssodassa 1948 tuhotun Har-Tuvin asutuksen perustamisen 75-vuotismuistoksi. Takakannesta: "MUISTOJA HAR-TUVISTA on kappale Israelin maan juutalaisen asutusliikkeen historiaa maahanmuuttajan silmin nähtynä. Kirjoittaja, Avraham Bechar, kuului 12 bulgarianjuutalaisen maahanmuuttajan ryhmään, joka saapui vuosisatamme alussa jälleenrakentamaan Israelin maata... Israel tarvitsee kristittyjen ystäviensä tukea juutalaisten kotiinpaluussa ja maan rakentamisessa. Olkoon tämä kirja innostamassa Israelin ystäviä tähän hyvään työhön."

9 e. BORCHSENIUS, POUL: PITKÄ VAELLUS I-II. Juutalaisten historia Jerusalemin hävityksestä Israelin valtion perustamiseen. Ristin Voitto 1976-77. Ensimmäinen osa 345 + 2 karttasivua, toinen osa 317 + 2 karttasivua. S. K3. Punakantiset kirjat. Kaksiosaisesta alkuteoksesta DEN LANGE VANDRING suomentanut Toivo Koilo.

PITKÄN VAELLUKSEN alkuteos kaksiosainen DEN LANGE VANDRING ilmestyi 1975 tekijän lyhennelmänä viidestä vuosina 1952-1960 kirjoitetusta teoksesta. Kaksiosaisen laitoksen ensimmäinen osa ulottuu vuoden 70 vaiheilta 1700-luvulle, toinen osa 1700-luvulta vuoteen 1949. Israelin itsenäistyminen tapahtui brittiläisen mandaattihallinnon päättyessä 1948, itsenäisyysjulistus 14.5.1948.

XXX COLLINS, LARRY - LAPIERRE, DOMINIQUE: OI JERUSALEM

4 e. DUVERNOY, CLAUDE: RUHTINAS JA PROFEETTA - - - K4.

XXX FALK-RÖNNE, ARNE: TIE BEETLEHEMIIN

XXX DUFFIELD, GUY P.: HANDBOOK OF BIBLE LANDS

4 e. HESS, TOM: PÄÄSTÄ MINUN KANSANI. Juutalaisten taistelu paluusta Israeliin. Shalom 1991. 171. N. K3, eln. Kirjan sanoma on kohdistettu erityisesti amerikanjuutalaisille jotta nämä muuttaisivat pikaisesti oikeaan kotimaahansa. Profetaalista sanomaa lopunaikojen tapahtumista ja Jumalan tahdosta omaisuuskansaansa nähden.

Tom Hess sai maaliskuussa 1987 näyn Amerikkaa kohtaavista ankarista tuomioista. Jumala kertoi pidättelevänsä tuomioita vielä koska juutalaisia Amerikassa ei oltu riittävästi varoitettu ja kehotettu muuttamaan Israeliin. Kirjan lopussa liitteenä yli 700 raamatunjaetta joissa Jumala lupaa Kanaanin maan valitulle kansalleen ja käskee tai rohkaisee heitä palaamaan Israelin maahan sekä liite sionistisista asiakirjoista mm. Balfourin julistus ja Itsenäisyysjulistus.

3 e. HOEVEN, JAN WILLEM van der: SIIONIN SANOMA SUOMELLE. Kuva ja sana 1981. 147. N. K3, erittäin siisti. Takakannesta:

"Syksyllä 1980 yli kahdenkymmenen maan kristityt kokoontuivat Jerusalemiin kuin esimakuna profetian ennustamasta ajasta jolloin kaikki kansat lähettävät edustajansa lehtimajanjuhlille Siioniin. Juhlan yhteydessä avattiin Kansainvälinen kristittyjen suurlähetystö... Profeettapappi Jan Willem van der Hoevenin ohjauksessa koottu kirja sisältää mm. Israelin pääministerin, ylirabbin ja pormestari Teddy Kollekin erikoishaastattelut. Oman erikoisuutensa muodostaa niiden perusteitten selvittely joiden mukaan Messias palaisi Jerusalemiin juuri lehtimajanjuhlien aikana! Israelista on kirjoitettu paljon - mutta ei koskaan sellaista kirjaa kuin tämä. Kädessäsi on varsinainen messiaaninen silta Siionin ja Suomen kristittyjen välille."

4,50 e. HURNARD, HANNAH: JERUSALEMIN MUURIN VARTIJAT. Päivä 1998. 212. S. K4. Hannah Hurnardin kirja perustuu hänen päiväkirjamerkintöihinsä 12 kuukauden ajalta 1947 - 1948 jolloin Israelin valtio syntyi. Hurnard oli harvoja brittiläisiä lähetystyöntekijöitä, jotka jäivät miehitettyyn Jerusalemiin. Takakannesta:

"Jumala johdatti Hannahin monien ihmeellisten vaiheitten kautta Israelin ystäväksi, mitä hän ei suinkaan alkuun ollut. Hän työskenteli sekä arabien että juutalaisten keskuudessa. Hän on henkilökohtaisen evankelioinnin pioneeri. Taustaa kirjalle antaa hänen elämäkertansa kirjoittajan John Woodin johdanto ja epilogi. Kirjassaan Hannah Hurnard mainitsee myös ystävänsä, tunnetun suomalaisen Israel-lähetyksen uranuurtajan, Aili Havaksen."

2,50 e. HURRI, MAIJA: ENSI VUONNA JERUSALEMISSA. Ristin Voitto 1992. 262 + liitekuv. S. Kp. K3. Juutalaisten paluusta Israeliin. Maija Hurri kuvaa tapahtumia ja niiden taustoja, erityisesti Suomen osuutta "toisessa exoduksessa" sekä haastattelee maahanmuuttajia, neuvostojuutalaisia, Etiopian falashajuutalaisia ja amerikanjuutalaisia.

3 e. HYVÖNEN, VÄINÖ E.: PYHÄT VEDET. Kuva ja sana 1980. 183. N. K3, eln, muovitetut kannet. "Pyhän maan vesilähteet, virrat ja meret puhuvat tässä kirjassa syvällistä sanomaansa. Kirjailijarovasti Väinö E. Hyvönen on monien matkojensa aikana perehtynyt syvällisesti Israelin maan vesistöihin. Tässä kirjassaan hän avaa näkymiä Raamatun symboliikkaan pyhien vesien avulla."

XXX ISSA, MERJA: OHDAKEPERHOSET. Aika 2000. Romaani

3 e. ISSAKAINEN, MARTTI: DAAVIDIN JA GOLJATIN MAILLA. Kuva ja sana 1974. 206. Kuv. N. K3. Matkakirja ja reportaasi Israelista ja arabivaltioista, 1970-luvun politiikasta ja Raamatun ilmoituksesta. Monipuolinen kuvitus

5 e. JOHN, ROBERT St.: PROFEETTOJEN KIELI. Nykyheprean isän kiehtova elämäkerta. Ristin Voitto 1990. 2p. 349 + kuvaliite. S. Kp. K3. "Ben-Jehudan eläessä hänen vastaan oli hyökätty joka taholta, mutta hänen kuoltuaan kaikki jäivät suremaan todellista suurmiestä." 

Liettualaisessa pikkukaupungissa 7. 1. 1858 syntynyt Eliezer Yitzhak Perlman muutti sukunimensä Ben-Jehudaksi kirjoittaessaan ensimmäisen merkittävän esseensä 1870-luvulla. Vuonna 1922 kuolleen Eliezer Ben-Jehudan elämäkerta on mielenkiintoinen kuvaus paitsi "nykyheprean isän" elämänvaiheisiin myös aikakauden politiikkaan ja siionismin historiaan. Englanninkielinen alkuteos Tongue of the Prophets ilmestyi 1952, ensimmäinen suomenkielinen painos 1979.

XXX ISRAELIN IHMEITÄ NÄKEMÄSSÄ. Matkakuvauksia sanoin ja kuvin nykyhetkenä täyttyvien ennustusten Luvatusta maasta

6 e. KUNNAS, UNTO: KAARLO SYVÄNTÖ - TIENRAIVAAJA. Ristin Voitto 1989. 5p. 272. S. Kp. K3, erittäin siisti. Juutalaislähetyksen veteraanin elämäkerta, merkittävä kuvaus työstä Israelissa. Ensimmäinen ja toinen painos ilm. 1978, kolmas painos 1979, neljäs 1984. Syväntö muutti Israeliin Jumalan antaman näyn varassa vuonna 1947 ennen kuin sitä valtiona oli olemassakaan ja luottamuksessa Jumalan sanaan aloitti raamattutyön. Kaarlo Syväntö kuoli pitkäperjantaina 10. 4. 1998. Työtä Israelissa jatkavat hänen poikansa Olavi ja Kalervo. 

5,50 e. KUNNAS, UNTO: KAARLO SYVÄNTÖ - TIENRAIVAAJA. Ristin Voitto 1984. 4p. 272. S. Kp. K3.

4 e. KUNNAS, UNTO: KAARLO SYVÄNTÖ - TIENRAIVAAJA. Ristin Voitto 1979. 2p. 272 + kuvaliite. S. K3, selkä vähän vino, nimilehdellä leima. 

6 e KÄHKÖNEN, SAKARI: ISRAELIN SALAISUUS. Sakarjan kirjan äärellä. Uusi tie 2003. 317. SKK. K3, erittäin siisti. Uuden tien Avain Raamattuun -sarja nro 18. 

Sakari Kähkönen tunnetaan Vanhan testamentin asiantuntijana. Hän on paneutunut juutalaisen kansan valintaan ja vaiheisiin... Jo Paavali tiesi, että evankeliumi kuuluu juutalaiselle kansalle ensin. (Juhani Koivisto). Sakarjan kirja on yksi vaikeimmin tulkittavista profeetallisista kirjoista... Kähkönen käyttää laajaa tausta-aineistoa ja värittää kerrontaa hyvillä historiallisilla katsauksilla. Useimpaan tärkeään jaksoon liittyy rukous, jonka ääressä lukija voi hengessään syventyä kuulemaan Jumalan viisautta. (Ilkka Vakkuri) 

4,50 e. LAINE, PEKKA: TÄYTTYMYSTÄ KOHTI. Sionismin historia vuoteen 1949. Karmel 1976. 160. Kuv. N. K4.

Pekka Laineen tutkimus sionismismin historiasta, Täyttymystä kohti, on laatuaan ensimmäinen suomen kielellä julkaistu laajempi esitys. Esitys alkaa diasporasta ja varhaisesta antisemitismistä, kuvaten juutalaisten hajaannuksen kehitystä ja vainoa eri puolilla maailmaa, kunnes antisemitismi saa huippunsa Hitlerin edustamassa natsismissa ja juutalaisten joukkotuhossa. Sitten poliittisen sionismin alku, kehittyminen käytännön tekoihin, sionistien järjestäytyminen jne. Alijat 1800-luvulta alkaen, Balfourin julistus, brittiläisen mandaattihallinnon aika, maanostot, levottomuudet Palestiinassa, itsenäisyystapahtuma. Laineen ytimekäs esitys kertaa keskeiset, olennaisimmat tapahtumat – erityisesti asiaa tuntemattomille mutta myös asianharrastajille hyvä perusteos. Lopussa Israelin itsenäisyydenjulistus.

4 e. LAINE, PEKKA: TÄYTTYMYSTÄ KOHTI. Sionismin historia vuoteen 1949. Karmel 1976. 160. Kuv. N. K3.

6 e. LEHTONEN, ENSIO: ISRAEL ILOITSEE. Täyttyneitä ennustuksia uudessa Israelissa. Kuva ja sana 1953. 3p. 167. Kuv. S. * . Kp. K3, erittäin siisti.

6 e. LEHTONEN, ENSIO: ISRAELIN SANOMA. Pyhiinvaeltajan kuulemaa ja näkemää uudessa Israelissa. Kuva ja sana 1956. 112. Kuv. S. * . Kp. K3, erittäin siisti. "Kirjoittaja on jälleen avoimin silmin ja korvin samoillut Israelia pohjoisesta etelään ja lännestä itään. Välillä hän on pistäytynyt myös Jordanian puolella. Yhteydet Israelin johtaviin henkilöihin, muun muassa maan presidenttiin ja pääministeriin, ovat antaneet kirjaan lisäväriä. Kirjoittajan mukaan Israel on jo itsessään väkevä sanoma maailman kansoille ja koko kristikunnalle... Runsaasti kuvitettu matkakirja Israelin sanoman ihmeellisiltä alkulähteiltä..."

4 e. LEHTONEN, ENSIO: ISRAELIN IHME. Kuva ja sana 1968. 2p. 152. Kuv. N. * . K3. Lehtonen yhdistää historialliseen tuntemukseen ja omakohtaisiin matkakokemuksiinsa Raamatun ilmoituksen. Matkakirja ja kuvaus Israelin valtiosta ja yhteiskunnasta on sanomaltaan ennen muuta hengellinen. Tekijä käsittelee aihetta uskon ihmeenä, paluun ihmeenä, voittojen ihmeenä, talousihmeenä, yhteyden ihmeenä, Eedenin ihmeenä ja messiaanisena ihmeenä. Runsas kuvitus mustavalko- ja värikuvia.

4 e. LEHTONEN, ENSIO: ISRAELIN IHME. Kuva ja sana 1968. 2p. 152. Kuv. S. * . Kp. K3, eln, erittäin siisti.

4 e. LEHTONEN, ENSIO: ISRAELIN TOIVO. Kuva ja sana 1970. 143. Kuv. N. * . K2, kansipapereissa repeytymistä, muuten hyväkuntoinen ja siisti. Lehtonen on kerännyt sekä raamatullista että poliittista asiatietoa ja haastatellut lukuisia henkilöitä. Öljymäen rinteellä sijaitsevan Kaikkien kansojen rukoushuoneen ehtoollisjumalanpalveluksessa ehtoollisen viettäjiä palvelivat yhdessä eurooppalainen luterilainen pappi, karismaattinen messiaaninen juutalainen ja arabikristitty.

2,50 e. POLJAK, ABRAM: MATKAN VARRELTA II. Karmel-yhdistys 1963. 63. N. K3. Kirjan tekstit ovat ilmestyneet juutalaiskristillisessä kuukausijulkaisussa ”Die judenchristliche Gemeinde” vuosina 1954-57. Mielenkiintoisia kirjoituksia mm. väkivallasta, sodasta ja sen oikeutuksesta tai epäoikeutuksesta. Kristillisestä näkökulmasta kirjoitettua. Jumalan valtakunta sisäisesti meissä on rauhan valtakunta, jonka voimassa Jumalan lapset kääntävät toisenkin poskensa.

4 e. PRINCE, DEREK: LOPULLINEN SANA LÄHI-IDÄSTÄ. Päivä 1991. 187. N. K4. "Maailma on levoton ja valmiina pelottavaan huippukohtaan... Mikä käynnistää lopullisen lähtölaskennan?" Kirjan loppuosassa (sivut 173 - 186) kronologinen tapahtumakatsaus Israelin valtioon 1947-1982.

2,50 e. PRINCE, LYDIA & DEREK: TEHTÄVÄ JERUSALEMISSA. Päivä 1988. 3p. 256. N. K3. s. 5, 6-7

XXX REICHMANN, SVEN: JUDARNA. Det nya förbundets folk 

5 e. SARTOLA, PEKKA: MIKSI TÄSTÄ EI PUHUTA? Historiallisia ja oikeudellisia näkökulmia israelilaisten ja palestiinalaisten konfliktiin. Ajanteos 2013. 159. Kuv. Omi. K4. Tekijän nimikirjoituksella. 

7 e. TOIVONEN-SIIRALA, ESTER: ISRAELISSA TAPAHTUI. Kuva ja sana 1970. 181 + liitekuv. S. Kp. Omi. K3. Takakansi. Esilehdellä tekijän nimikirjoitus: Ester Toivonen-Siirala 1. 11. 1970.

6,50 e. VIRO, VOITTO: RAKAS PYHÄ MAA. Wsoy 1955. 2p. 386 + avattava liitekartta. Kuv. S. Kp. K3, kansipapereissa kulumaa, kirja erittäin siisti. Runsas kuvitus: 128 valokuvaa ja 23 karttaa sekä hyvä liitekartta. Perusteellinen matkakirja, tekijä vierailee mm. Jerusalemin suomalaisessa lastenkodissa. Ensimmäinen painos ilmestyi 1954. Takakannesta:

"Rakas pyhä maa kuvaa pääasiassa Jordanin valtakunnan näkymiä, arabivaltiota, jonka alueella ovat enimmät raamatullisesti muistettavat paikat. Lennokkaasti kirjoitettu ja runsaasti kuvitettu teos... matkajärjestelyistä, ilmastosta, hotelleista, oppaista ja niiden karttamisesta, poliittisesta tilanteesta sekä pyhiin paikkoihin liittyvän perimätiedon luotettavuudesta."

6 e. TROST, ERNST: DAAVID JA GOLJAT. Israelin taistelu 1967. Gummerus 1967. 240 + kuvaliitteet. S. K3. Saksankielinen alkuteos David und Goliath, Die Schlacht um Israel 1967, ilmestyi pian kuuden päivän sodan jälkeen. Poliittisen tilanteen ja vihollisuuksien taustaa sekä seikkaperäinen esitys sodan vaiheista 5.-10.6. 1967. Hyvä kuvitus, runsaasti valokuvia, lisäksi muutama karttapiirros.

XXX WURMBRAND, RICHARD: KRISTUS JUUTALAISELLA TIELLÄ

 

 

MYYDYT KIRJAT

Myyty  2 e. HOEVEN, JAN WILLEM van der: SANA JERUSALEMISTA. Kuva ja sana 1976. 160. N. K3.

Myyty 2 e.  HOEVEN, JAN WILLEM van der: JERUSALEM VAROITTAA SUOMEA! Kuva ja sana 1980. 122. N. K3. ”Jumalan kirkkaus lepää Suomen yllä, mutta henkivaltojen taistelu on käynnissä. Kolmas maailmansota alkaa pohjolasta – ensimmäinen isku lyödään kenties Suomen maaperälle. Pelastuminen ei riipu poliitikoista, ei hallituksista. Vain Jumalan seurakunta Suomessa voi pelastaa Suomen.”

Myyty 6 e. VIRO, V.: PYHÄN MAAN MATKAOPAS. Kirjaneliö 1977. 2p. 287. Kuv. S. Kp. K3. ”Pyhän maan parhaisiin tuntijoihin kuuluva kirkkoherra Voitto Viro esittelee kirjassaan perusteellisesti kaikki raamatullisesti merkittävät kohteet... hän kertoo matkaoppaassaan kaiken mitä Pyhään maahan matkaavan tulee tietää.” Matkaoppaana osittain vanhentunut, mutta luonnollisesti muutakin kuin kirja rajanylityksistä, rahanvaihdosta ja valokuvauksesta: ikiaikaiset kohteet, niiden raamatullinen tausta, historia ja arkeologian mukanaan tuoma lisätieto ovat muuttumattomia. Tässä onkin kirjan varsinainen ansio. Voitto Viro kuvaa kohteitaan asiantuntevasti esittäen niiden historiaa Raamatun ajoista nykypäivään (vuoteen 1975 saakka). Samalla selostaa mm. ilmastoa, kasveja, itämaisia kieliä ja viimeisenä lukuna muita Lähi-Idän maita. Esimerkiksi Irakia koskevassa osuudessa mielenkiintoista tietoa muinaisesta Babyloniasta. Kirjaa täydentää hyvä kuvitus, valokuvien lisäksi karttoja, asemakaavoja ja piirroksia. Muutamat Voitto Viron kirjoista ovat sisällöltään hengellisesti epämääräisiä, jopa harhaanjohtavia. Pyhän maan matkaopas kuuluu Viron terveeseen tuotantoon. Israelin nähtävyyksiä ja historiaa selostavan suomenkielisen kirjallisuuden perusteoksia.

Myyty 3 e. WILLMINGTON, H. L.: KUNINGAS TULEE. Ainoalaatuinen yhteenveto Jeesuksen tulemuksen suurtapahtumista, suomeksi toimittanut Leo Meller. Kuva ja sana 1974. 134. N. K3. "Jeesuksen tulemuksesta ja lopun ajan suurtapahtumista on kirjoitettu paljon. Mutta kokonaiskuvan saaminen kaikista lopun tapahtumista niiden oikeassa järjestyksessä ei tähän mennessä ole ollut mahdollista vain yhtä kirjaa lukemalla. Tässä on kirja, joka mahdollistaa raamatullisen profetian selkeän ymmärtämisen."