Historiikit ja matrikkelit

4 e. ANDELS SLAGTERIERNE I DANMARK 1887 - 1937 ved A. Axelsen drejer. Udgivet af de samvirkende andelsslagteriers faelleskontor 1937. 359. Kuv. S. ** K3. Tanskankielinen teos maan sianlihatuotannosta, sikaloista ja niiden kehityksestä ym. Hyvä piirros- ja valokuvakuvitus.

6 e. ANNALA, VILHO: OUTOKUMMUN HISTORIA 1910 - 1959. Outokumpu 1960. 502 + avattava liite. Kuv. S. * . K3.

Myyty 4 e. ANNALA, VILHO: OUTOKUMMUN HISTORIA 1910 - 1959. Outokumpu 1960. 502 + avattava liite. Kuv. S. * . K2, kansissa lievää nuhrua, esilehti reväisty pois, muuten kunnoltaan hyvä ja siisti. Runsas kuvitus.

HEINOLAN SEMINAARI 1899 - 1949. Muistojulkaisu. Toimittaneet Yrjö Paalanen, Hilkka Ahomäki, Matilda Sirkkola. Valistus 1949. Kts. Paikallishistoriat

JÄNTERE, K. - PERÄLÄ, T.: TURUN YLIOPISTON PERUSTAMINEN sekä TURUN YLIOPISTO 1920-1939 ja 1939-1974. Kts. Paikallishistoriat

Myyty 6 e. KASKIMIES, EINARI Toim.: POSTI- JA LENNÄTINLAITOS. Tietoteos 1937. 290. Kuv. S. * * . K2, nahkaselkä ja kulmat kuluneet, esilehdellä pieniä kosteusläikkiä, muuten hyväkuntoinen ja sisällöltään siisti.

Kaskimiehen historiateos Suomen postilaitoksen vaiheista ja kehityksestä 1600-luvulta 1930-luvulle on hienosti kuvitettu: vanhoja karttoja, kirjeitä, virkamerkkejä ja -asuja, kuvia puhelinkeskuksista ja radioasemilta. ”Helmikuun 20. päivä v. 1936 oli maamme postilaitoksen merkkipäivä, sillä tällöin oli kulunut 300 vuotta siitä kun vahvistettiin Ruotsin ensimmäinen yleinen postijärjestys. Tämän määräykset olivat tarkoitetut koko valtakuntaa varten kohdistuen siis myös Suomeen, joka silloin kuului Ruotsiin. Suomi oli syrjäinen maa, joten ei kiirehditty heti toteuttamaan mainittua postijärjestystä täällä ja niinpä vasta kreivi Pietari Brahen aloitteesta postilaitoksen toiminta v. 1638 uloitettiin Suomeenkin... Posti- ja lennätinlaitos on muodostunut maassamme jo valtavan suureksi laitokseksi, jonka palveluksessa on nykyään 11,500 henkilöä. Postilaitoksemme kolme vuosisataa käsittävä menestyksellinen toiminta, nykyisen posti- ja lennätinlaitoksen niin taloudellinen kuin sivistyksellinen merkitys ja laitoksen läheinen kosketus kaikkiin kansalaispiireihin ovat antaneet aiheen tämän teoksen syntymiseen.” (Teoksen esipuheesta).

5 e. KUISMA, MARKKU: OUTOKUMPU 1910 - 1985. Kuparikaivoksesta suuryhtiöksi. Outokumpu 1985. 463. Kuv. S. ** . K3.

5 e. LAMBERG, MARKO: NUORUUS JA TOIVO. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1934-2003. Kampus Kustannut 2004. 603. Kuv. Skk. * . K3. 

5 e. MAATIALASTA MAINIEMEEN. 50 vuotta evankelista kansanopistotyötä. Karkun evankelinen opisto 1968. 312 + liitekuvat. Kuv. S. * . K3. Karkun evankelisen kansanopiston historia. Ensimmäinen osa (sivut 9-138) Aimo Kymäläinen: Karkun evankelisen opiston historia; toinen osa (141-312) matrikkelit: opettaja- ja oppilasmatrikkelit sekä oppilaitten aakkosellinen hakemisto. Kirjassa mustavalkokuvitus ja liitteenä kaksi värikuvasivua. Esilehdellä omistuskirjoitus: Toimittaja Pertti Ruottuselle 23. 12. 1969 Mervi Kymäläinen. 

1,50 e. METALLIYRITYS OUTOKUMPU OY. Multimetal Company. 1982. 61. Kuv. N. * * . K2, takakantta leikattu, muuten hyvä ja siisti. Outokummun juhla- ja esittelykirjanen, kuvateos suomen- ja englanninkielisin tekstein. Kirja ei ole ollut yleisessä myynnissä vaan on lähetetty Outokummun yhteistyökumppaneille; alkuun liitetty kirjepaperille painettu lehti: "Arvoisa vastaanottaja. Outokumpu Oy:n täyttäessä kuluvana vuonna valtion yhtiönä 50 vuotta on valmistettu koko yhtiön toimintoja esittelevä kirjanen. Lähetämme sen oheisena. Kiitämme yhteistyöstä ja toivomme kirjasesta löytyvän kiintostavaa luettavaa. Kunnioittavasti OUTOKUMPU OY, Veikko Lehtinen."

12 e. RAEVUORI, YRJÖ: FRIITALAN NAHKATEHDAS 1892 - 1942. Helsinki 1942. 278. Kuv. S. Ns. K4. Puoliranskalainen sidos viininpunaista nahkaa, kannessa painatuksena Friitalan nahkatehdas oy:n logo.

RANKALA, ANTERO Toim.: PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN OPPIKOULU 1928-1978 (Pietarsaaren suomalainen yhteiskoulu 1928-1955, Pietarsaaren yhteislyseo 1955 - 1973, Etelänummen yläaste ja Pietarsaaren lukio 1973- ). Vaasa 1978. 232. Kuv. S. * . K3. Paikallishistoriat

2,50 e. RIKKIHAPPO OY 1920-1970. 1970. Kuv. S. ** . K2, kansissa pientä nuhruisuutta, viimeinen tyhjä tekstitön sivu reväisty pois, muuten hyväkuntoinen ja siisti. Runsas värikuvitus. Esittelee suppeasti rikkihapon käyttötarkoituksia jatkotuotannossa ym. sekä tehtaita mm. Harjavallan tehtaat (toiminta aloitettu 1947), Kotkan tehtaat (toiminta aloitettu 1920) ja Porin Vuorikemia.

6 e TIGERSTEDT, ÖRNULF: HUSET HACKMAN. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790 - 1879. Första delen (1790-1849). Söderström 1940. 518 + liitekuvasivut. JS. * . K3, hyvä jälkisidos ilman selkätekstiä. s. 137

6 e. TUURI, ANTTI: UPM-KYMMENE. Metsän jättiläisen synty. Otava 1999. 493. Kuv. S. Kp. * . K3. Runsas, hyvä kuvitus. UPM-kymmenen kantayhtiöihin kuuluvan Kymmene Aktie Bolagin tunnukseksi tuli aarnikotka vuonna 1899, tunnuksen suunnitteli Hugo Simberg.

Tilastot

Myyty 2 e. TEOLLISUUSTILASTOA VUODELTA 1905. Suomen virallinen tilasto XVIII. Teollisuustilastoa vuonna 1905, jälkimmäinen osa. Tehtaat ja käsiammattiliikkeet. Helsinki 1907. 9 + 19 + 49 + 36 + 39. N. * . K2, alareunassa kosteusvaurio.