Rosenius, Muroma, Tiililä

[Varastossa runsaasti Roseniuksen ja Muroman teoksia - kysy !! Laitetaan kun ehditään]

C. O. ROSENIUS

XXX FADER WÅR. Stockholm 1882.

XXX ELÄMÄN LEIPÄÄ

4 e. TIE RAUHAAN. Suomen evankelisluterilainen ylioppilas- ja koululaislähetys 1973. 160. N. K3.

URHO MUROMA (1890-1966)

XXX AAMUVARTIOHETKIÄ. Wsoy 1965

3,50 e. MESTARIN JALKAIN JUURESSA. Hiljaisia hetkiä vuorisaarnan ääressä II. Evankelisluterilainen sisälähetyssäätiö 1954. 96. N. K3.

2,50 e. MISSÄ ON POIKANI? Suomen merimieslähetysseura 1948. 47. N. K3.

1,50 e. PELASTUKSEN SALAISUUS. Kuva ja sana 1945. 116. S. K2, kansissa kulumaa, esilehdellä kirjoitusta. Kirja sisältää Muroman aiemmin ilmestyneet teokset "Oletko pelastettu?", "Kuinka vaellat?" ja "Elämä hengessä".

OSMO TIILILÄ 

2,20 e. JUMALAN KANSAN HÄPEÄ JA KUNNIA. Kansan Raamattuseuran Säätiö 1962. 45. N. K3. Kaksi Kirkkokansan Herätyspäivillä Helsingissä 3. ja 4. päivänä marraskuuta 1962 pidettyä esitelmää. 

2,20 e. JUMALAN KANSAN MURHE JA ILO. Kansan Raamattuseuran Säätiö 1963. 2p. 61. N. K3. Kaksiosainen esitelmä liikkuu henkilökohtaisissa ja sielunhoidollisissa kysymyksissä; ensimmäinen osa julistaa armoa Kristuksessa, toisessa osassa Tiililä puhuu kääntymisen välttämättömyydestä, uudestisyntymisestä, sakramenteista ja kilvoituksesta. Esitelmän ensimmäinen osa Messuhallissa Helsingissä 20. 1. 1963, toinen osa kirjoitettu jatkoksi. Kirja on jatkoa edellisenä vuonna julkaistulle Jumalan kansan pelko ja rauha (kaksi Suomen kirkkokansan herätyspäivillä 7. - 8. 1. 1962 pidettyä puhetta).

5 e. KUOLEMA. Wsoy 1961. 145. S. K3. Kirjan pohjana Tiililän aiheesta pitämä puhesarja. s. 6-7

7 e. SUOMALAISTA KOKEMUSKRISTILLISYYTTÄ. Piirteitä Frans Ulvaan elämästä ja ajattelusta. Wsoy 1964. 146 + liitekuvasivut + liitesivu. N. K3, eln. Liitteenä "Frans Ulvaan kirjoittama rukous Pyhämaan korjatun kirkon vihkiäisjuhlan aamuhartauteen 11. 10. 1936". Takakannesta:

Frans Ulvas (1887-1963) oli yksi monista Länsi-Suomen rukoilevaisliikkeen maallikkojohtajista, eikä hänen asemansa johtajana ollut edes kiistaton. Professori Osmo Tiililällä on ollut kuitenkin perustellut syyt valita juuri hänen elämänsä ja ajattelunsa tutkimuksen kohteeksi. Itsenäisyydessään ja omaperäisyydessään Ulvas oli kerta kaikkiaan mielenkiintoinen persoonallisuus, kaavoja rikkova poikkeusyksilö... Tämä teos kertoo lyhyesti Frans Ulvaan ulkonaisesti vaatimattomat elämänvaiheet. Päähuomio kohdistuu hänen ajatteluunsa ja julistukseensa, jolle sisäisen murroksen, uudestisyntymisen ja uuden elämän ehdoton välttämättömyys antaa vaativan perussävyn. Hänen katsomuksiensa valossa lukija saa kuvan rukoilevaisista yleensäkin, ja samalla myös eräät ajankohtaisen kirkkokeskustelun keskeiset aiheet nousevat esille. 

8 e. YÖN JÄLKEEN AAMU. Puheita pelkojen sukupolvelle. Wsoy 1968. 310. S. K3. "Uskommeko todella Jumalaan, onko uskomme Raamatun mukaista, auttaako se meitä kuoleman edessä? Professori Osmo Tiililä on keskittynyt kristillisen uskon suuriin peruskysymyksiin... Useimmat puheet on pidetty Kirkkokansan herätyspäivillä Helsingin Messuhallissa tuhansille hartaille kuulijoille. Puheet ovat aiheuttaneet keskustelua, arvosteluakin."