Erälehdet. Metsästys ja kalastus. Aselehdet

Erämies

7 e. N:o 9/1967. Sisältää kokonaisuudessaan Simo Ahlgrénin 54 sivuisen tutkimuksen Kalastus Näsijärvellä (Suomen kalatalous nro 31, Maataloushallitus, painettu Valtion painatuskeskuksessa). 54 sivua. Siisti. Sisäkansi, 6, 7, 8, 9, 10-11, 24-25, 42-43

3 e. N:o 10/1967. Pohjois-Karjalan vesistöihin keskittyvä numero, mm. Kalatalouden konsulentti Pikkarainen: "Karjalan kalavesillä", SSSO: "Kalannarroota Karjalassa" ja "Höytiäisen lasku". Vello Vainuran kirjoitus "Eestin riistatalous suunnitelmataloutta". 29 sivua. Siisti. 16-17, 26-27

2 e. N:o 2/1969. Turku-aiheisia kirjoituksia, lisäksi mm. Ismo Sopasen pieni kuvaus Metsä-Villestä Merikarvian jahtitanhuvilla; pääkirjoitus reposaarelaisen Into Sandbergin "Pilkkionginnasta". 31 sivua. Siisti.

Metsästys ja kalastus

2 e. N:o 6/1962. Jaakko Uotila: "Skotlannin tammukkaa tavoittamassa", Jorma Ojanen: "Mälarin kuoreahventen parissa", Aune Varjoranta-Rutanen: "Vappu - erään hirven tarina", ym. 233-280 sivua. Siisti. 233

1,20 e. N:o 4/1970. Useita tunnettuja kirjoittajia. 50 sivua. Siisti.
22-23, 24-25, 34