Wsoy:n HUMANITAS -sarja

Wsoy:n SIVISTYS JA TIEDE -sarja

Filosofia, Psykologia, Sosiologia

kts. myös Biologia, Fysiologia

20 e. FREUD, SIGMUND: SEKSUAALITEORIA. Gummerus 1971. 328. S. Kp. K3. Takakannesta:

"Siellä missä seksuaalikysymyksistä puhutaan, siellä on mukana myös Sigmund Freud ja hänen elämäntyönsä, tavalla tai toisella. Eikä ihme. Freudin tätä aihetta käsittelevät tutkielmat, jotka kaikki on koottu tähän teokseen, kuuluvat vaikutusvaltaisimpaan psykoanalyyttiseen kirjallisuuteen. Aikanaan ne herättivät yleistä pahennusta, osin niistä kiistellään vieläkin, mutta keskeisiltä ajatuksiltaan ne ovat muuttuneet yhteiseksi omaisuudeksi..."

3,50 e. HARRIS, THOMAS A.: MINULLA MENEE HYVIN. ENTÄ SINULLA? Otava 1975. 323. Kuv. S. K3. 130-131

Transaktioanalyysi on ryhmäterapiaan erikoistuneen psykiatri Eric Bernen 1950-60 -luvuilla kehittämä vuorovaikutteisuuteen perustuva psykologinen malli. Julkiseen keskusteluun sen toi teoriaa yksinkertaistava ja popularisoiva Thomas A. Harris, joka väitti VANHEMPI, AIKUINEN, LAPSI -malliin perustuvan transaktioanalyysin olevan toimiva tie ihmisten ja yhteisöjen parantumiseen, sitä kautta yhteiskuntien ja jopa maailman uudistumiseen ja kaikkien hyvinvointiin. Harrsin I'm OK, You're Ok (1969) oli kansainvälinen menestys. Kirjan suomennos ilmestyi 1973 ja siitä otettiin lyhyen ajan sisällä useita lisäpainoksia. Harrisin ja hänen vaimonsa Amy Bjork Harrisin vuonna 1985 julkaisema jatkoteos Staying OK on myös suomennettu (Aina OK, 1986).   

9 e. KIERKEGAARD, SÖREN: PÄÄTTÄVÄ EPÄTIETEELLINEN JÄLKIKIRJOITUS. Wsoy Bookwell 2001. 4p. 654. N. K3, alleviivauksia. 1846 ilmestyneestä tanskankielisestä alkuteoksesta suomentanut sekä alkusanoin ja selityksin varustanut Torsti Lehtinen.

4 e. KIEHTOVA IHMISMIELI. Käytännön psykologiaa nykypäivän ihmiselle. Valitut palat 1992. 336. Kuv. Skk. * . K3. s.5

1 e. LEHTOVAARA, ARVO: JOHDATUS IHMISTUNTEMUKSEEN. Wsoy 1965. 318. Kuv. S. K3, eln, sidoksessa kulumaa. 

6 e. ROTTERDAMILAINEN, ERASMUS: TYHMYYDEN YLISTYS. Karisto 1974. 165. S. K3, erittäin siisti. Latinankielisestä alkuteoksesta MORIAE ENCOMIUM suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Kauko Kare. Tarkistanut ja selitysosan laatinut Kaarle Hirvonen.

6 e. RUSSELL, BERTRAND: AVIOLIITTO JA MORAALI. Gummerus 1951. 232. S. Kp. K3.

10 e. SAARINEN, ESA: LÄNSIMAISEN FILOSOFIAN HISTORIA HUIPULTA HUIPULLE SOKRATEESTA MARXIIN. Wsoy 1986. 2p. 419. N. K4. "Vaikka kirja pyrkii täyttämään tiukat tieteelliset mitat, se ei edellytä filosofisia erikoistietoja. Teoksen loppuun tekijä on laatinut lyhyet luonnehdinnat kirjassa käytetyistä filosofisista käsitteistä."

5 e. SACHS, HANNS: ELÄMÄN JA RAKKAUDEN NAAMIOT. Gummerus 1961. 206. S. K3. Englanninkielinen alkuteos ilmestyi 1948, suomentanut Kai Kaila. Syvyyspsykologinen sarja 2. Anna Freud teoksen alkusanoissa, 1948:

"Hanns Sachs oli Freudin oppilas ja kannattaja yli neljänkymmenen vuoden ajan. Hän pysyi kiinteässä kosketuksessa psykoanalyysin teorian, käytännön ja opetuksen kehitykseen ja kuului Euroopan ja Yhdysvaltojen huomattavimpiin psykoanalyytikkoihin. -- Taistelussa - jota ei siis ole käyty lääkäreiden ja maallikoiden harjoittaman psykoanalysoinnin kesken vaan kysymyksessä, kummalle psykoanalyysi on tärkeämpi, lääketieteelle vai muille aloille - Hanns Sachs on aina asettunut jälkimmäiselle kannalle. Aikakauskirja Imagon (jonka hän 1912 perusti yhdessä Otto Rankin kanssa ja Freudin johdolla ja jonka julkaisemista jatkettiin Yhdysvalloissa nimellä The American Imago) toimittajana Hanns Sachs ensimmäisenä loi katsauksen psykoanalyysin sovellutuksista sosiaalisiin tieteisiin ja edisti tutkimuksen jatkumista näillä aloilla. -- Mikäli psykoanalyysi pystyy valtaamaan itselleen pysyvän sijan paitsi yliopistojen ja lääketieteellisessä opetuksessa myös niiden humanistisissa ja luonnontieteellisissä tiedekunnissa, ansio siitä kuuluu suuressa määrin Hanns Sachsin tutkimuksille ja julkaisuille eli lyhyesti sanottuna hänen elämäntyölleen."

Elämänviisaus, Henkinen kasvu, Aatehistoria

3 e. ORTON, J. LOUIS: MUISTIN TEHO JA SEN SAAVUTTAMINEN. Wsoy 1938. 163. S. K2, lyijykynämerkintöjä, muuten hyvä kunto ja siisti.

6,50 e. PALMGREN, RAOUL: TOIVON JA PELON UTOPIAT. Kansankulttuuri 1963. 96 + liitekuvasivut. S. Kp. K3, kansipapereissa normaalia kulumaa. Otteita.

Parisuhde, Perhe, Lapsipsykologia, Kasvatus

XXX HAYDEN, TOREY: SÄHKÖKISSA. Otava 1999

4 e. HAYDEN, TOREY: TIIKERIN LAPSI. Sskk 1996. 428. S. Kp. K3. Ilmestynyt ensimmäisen kerran suomenkielellä 1996 Otavan kustantamana. "Elämä on jakanut Sheilalle todella kurjat kortit. Äidin hylkäämästä ja alkoholisti-isän pahoinpitelemästä tytöstä tulee lapsi, jota aikuisetkin pelkäävät... Odottaessaan paikkaa suljettuun laitokseen Sheila joutuu vaikeasti häiriintyneiden lasten luokalle, jota Torey Hayden opettaa... Tiikerin lapsi näyttää, mitä yksikin ihminen, joka todella välittää, voi saada aikaan."

1,70 e. VILAR, ESTHER: HYVIN OPETETTU MIES.  Tammi 1972. 2p. 152. N. K3. Saksankielisestä alkuteoksesta suomentanut Kyllikki Villa.

5 e. YLPPÖ, ARVO: LAPSISTA JA VANHEMMISTA. Neljä esitelmää. Otava 1921. 64. N. K3. Äidin ja lapsen keskinäisen rakkauden ilmenemismuodoista, Erilaisista lapsityypeistä ja perinnöllisyydestä, Hermostuneista lapsista, Lasten huolto ja hoito koti- ja yhteiskuntakysymyksenä. Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisuja 2. Takakansi.