HEPREANKIELISET TEOKSET

15 e. Kuva. "Encyclopedia" heprealaisesta Raamatusta: Laki ja profeetat sekä niiden lukemisen säännöt synagoogassa ym. (osat I - II).  Ktav Publishing House 1951. Osittain engl. Sivumäärää vaikea sanoa erikoisen merkintätavan vuoksi. K3, sidoksessa kulumaa, muuten hyvä. Ensimmäisen ja toisen osan nimilehti, kuvia teoksesta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.