Merkittävät suomalaiset vaikuttajat K - O

LEHTONEN, Ensio (1906 - 1971)

Ensio Lehtonen oli monipuolinen ja tasapainoinen kristitty, tervehenkinen julistaja, merkittävä kristillinen vaikuttaja kirjallisen tuotantonsa ja kustannustoimintansa ansiosta. Kustannusosakeyhtiö Kuvan ja Sanan perustaja, sen pitkäaikainen toimitusjohtaja ennen Leo Melleriä.

Lehtosen erityisiin ansioihin on luettava ahkera Israel-tietoisuuden levittäminen. Lehtosen kirjoittamat Israel iloitsee (1952), Israelin sanoma (1956), Israelin ihme (1968) ja Israelin toivo (1970) ovat suomalaisen Israel-kirjallisuuden klassikkoja, yleistajuisuudessaan ja kristillisessä juutalaisrakkaudessa edelläkävijöitä aiheen tuomisessa julkiseen tietoisuuteen.

Israel-aiheen lisäksi Lehtonen kiinnitti erityistä huomiota eskatologisiin ja profetaalisiin kysymyksiin, aikakauden merkkeihin, erityisesti Suomen tulevaisuuteen; aihealue, johon Lehtosta voimakkaammin on keskittynyt hänen seuraajansa Meller.

Saarnaaja Frank Mangsin nostattama herätys sota-ajan Suomessa johti vuonna 1942 Kuvan ja Sanan perustamiseen. Ensio Lehtosen johtamana Kuva ja Sana keskittyi lehtien ja kirjojen kustantamiseen. Vuonna 1948 perustettiin Nuorten Raamattukerho -lehti, joka vuonna 1953 muutettiin Kipinäksi. Kipinä ilmestyi kaksitoista kertaa vuodessa aina vuoteen 1993, jolloin tahti harveni neljään vuodessa. Lehti määritteli itsensä Suomen ainoaksi "profeetallisen sanan äänitorveksi". Lehtonen luotsasi Kipinää aina kuolemaansa vuoteen 1971 saakka, jolloin päätoimittajaksi tuli Leo Meller... Meller toimi Lasten Kuvalehden toimitussihteerinä ja Kipinän toimittajana jo 1960-luvun alussa, mutta oli sitten muutaman vuoden toisaalla. Mellerin palattua 1960-luvun lopulla Kipinään hänen osuutensa lehden teossa kasvoi ja päätoimittajuus Lehtosen kuoltua lankesi kuin itsestään Mellerille.

(Kuva ja Sana, Wikipedia)

Aktiivista kustannustoimintaa harjoittava Kuva ja Sana kuuluu nykyisellään Patmos Lähetyssäätiön (perustettu 1971) omistukseen. Patmoksen päätehtäviksi mainitaan Kuvan ja Sanan kirjallisuustyön tukeminen, evankelioimis- ja opetustyö sekä ulkomaille suuntautuva humanitäärinen ja evankelioiva työ.

Toimittaja Harri Nykäsen mukaan säätiön toiminta oli pitkälle riippuvainen säätiön aiemman toiminnanjohtajan Leo Mellerin saarna- ja myyntimiehen taidoista. Meller tuli Patmos ry:n johtoon vuonna 1971 ja nosti yhdistyksen jaloilleen konkurssin partaalta Yhdysvalloissa opituilla keinoilla. Vuonna 1999 säätiöllä oli noin 18 000 rekisteröityä tukijaa ja se keräsi lahjoituksina noin 28 miljoonaa markkaa, joista 25 miljoonaa jaettiin erilaisiin avustuskohteisiin. Meller oli Nykäsen mukaan ensimmäisiä, jotka toivat maahan "amerikkalaistyylisen hengellisyyden ja sen myyntikeinot". Meller jäi eläkkeelle Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtajan tehtävästä 1.8.2010.

(Patmos Lähetyssäätiö, Wikipedia)

Lehtosen sydäntä lähellä olivat yhteiskunnan vähäosaiset, syrjäytyneet ja hätää kärsivät, erityisesti orvot lapset. Hän perusti Kristillisten Orpokotien Kannatusyhdistyksen vuonna 1940.

Israel-kirjojen lisäksi mainittavia mm.:

Puoliyön huuto (Ristin Voitto 1933. Viides, uudistettu painos 1937)

Ennustuksia ja tosiasioita Suomen kohtalosta (Ristin Voitto 1935)

Äidin rukous (Ristin Voitto 1937). Suuren suosion saavuttaneesta kirjasta otettiin ilmestymisvuonna neljä lisäpainosta, seuraavana vuonna kolme painosta. 18. painos ilmestyi 1952 Kuvan ja sanan kustantamana. Vuonna 1958 juhlapainos, vuonna 1992 juhlakirja.

Yrjö Müller, rukouksen mies (Ristin Voitto 1939). Lehtosen kirjoittama Müllerin elämäkerta on innostava kirja Jumalan mahdollisuuksista niiden elämässä jotka turvaavat ja luottavat Häneen. Kirjan neljäs painos ilmestyi Kuvan ja sanan kustantamana 1971.

Kansasi kohtalo ("Murtuneet muurit on heti korjattava. Anton Johansonin ennustus ja kehotus. Sinua tarvitaan!" 15-sivuinen herätyskirjanen. Ristin Voitto 1940.)

Lasten iloinen kirja (Kuva ja Sana 1945, kuvittaneet Eeli Jaatinen ja Seppo Launis.)

Hengen lahja ("Kuvaus Pyhän Hengen työstä ja kristillisyyden uudistavista piirteistä". Kuva ja sana 1956.)

Hengen virka ("Kuvaus hengen viroista ja armolahjoista seurakunnan rakentumiseksi". Kuva ja sana 1957.)

Suomen kohtalo ennustusten valossa (Kuva ja sana 1963)