Kaikenlaiset tarjoukset huomioidaan ! Tarjoukset, tilaukset ja tiedustelut:

armas.hepovirta@gmail.com tai 0404435119

katso käytetyt lyhenteet ja tilausehdot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fysiologia, Biologia, Tiede

Yleinen luonnontiede

6 e. ESKOLA, PENTTI: MAAILMANKUVAMME PERUSTEET. Luonnontutkimuksen historia ja uudet oivallukset. Wsoy 1955. X + 288. Kuv. N. K3, erittäin siisti. Hyvä kuvitus, 144 kuvaa.

Fysiologia, Biologia

1,50 e. MORRIS, DESMOND: ALASTON APINA. Eläintieteilijän tutkimus eläimestä nimeltä ihminen. Skk 1969. 240. S. K3. Alkuteos The Naked Ape ilmestyi 1967, ensimmäisen kerran suomenkielellä Otavan kustantamana 1968. Suomentanut Anto Leikola.

M 6 e. REENPÄÄ, YRJÖ: YLEINEN AISTINFYSIOLOGIA. Aistinfysiologisen kokeen asema ja merkitys havainnon, eksaktin kokeilun ja käsitemuodostuksen piirissä. Otava 1935. 204. Kuv. S. * . K3, eln, muutama alleviivaus.

YLEINEN AISTINFYSIOLOGIA kuuluu Yrjö Reenpään (1894-1976, vuoteen 1935 saakka Renqvist) ensimmäisiin tieteellisiin töihin. Reenpää oli filosofi ja fysiologi, Helsingin Yliopiston fysiologian professori. Reenpään tieteelliset tutkimukset on julkaistu pääosin Saksaksi. Vuonna 1974 häneltä ilmestyi muistelmateos Ajateltua ja koettua.   
  "Hän kehitti yleistä aistinfysiologiaa Immanuel Kantin tietoteorian, psykofysiikan ja Edmund Husserlin ja Martin Heideggerin fenomenologian pohjalta. Filosofisesti hän edusti fenomenologiaa." (Wikipedia)

M 7 e. REENPÄÄ, YRJÖ: YLEINEN AISTINFYSIOLOGIA. Aistinfysiologisen kokeen asema ja merkitys havainnon, eksaktin kokeilun ja käsitemuodostuksen piirissä. Otava 1935. 204. Kuv. S. * . K3, erittäin siisti.

6 e. UNGER, HELLMUTH: GERMANIN. Geschichte einer deutschen Grosstat. Mit 18 Bildtafeln. Verlag Neues Volg 1941. 228 + liitekuvasivut. S. K3. Nimilehti, sivu 5, 10-11, 16-17, 28-29, 8084, 110-111, Tärkeään asemaan saksalaisten lääkäreiden kattojärjestössä 1930-luvun alussa kohonnut Hellmuth Unger osallistui työnsä kautta ainakin epäsuorasti projektiin elinkelvottoman aineksen hävittämisestä "lääketieteellisin" keinoin. Hänen laajimmin tunnettu kirjansa GERMANIN kertoo professori F. K. Kleinesta ja lääkeyhtiö Bayerin työstä afrikkalaisen unitaudin voittamiseksi. kts. Unger, Hellmuth

Tiede, Keksinnöt

 3 e. PRINGLE, PATRICK: NYKYAJAN SUURET KEKSIJÄT. Gummerus 1957. 259. Kuv. S. K3. Suomeksi toimittanut Reino Tuokko. Kymmenen keksintöä ja keksijää, muun muassa Television tarina (Wladimir K. Zworykin), Appleton ja hänen kerroksensa (Sir Edward Victor Appleton), Huippusalaista (Sir Robert Watson-Watt), Joukkomurhaajat taltutetaan (Gerhard Domagk), Raketti (Verner von Braun), Avaruus, aika ja suhteellisuus (Einstein), Atomipommin valmistaja (J. Robert Oppenheim).