Uuras Saarnivaara

7 e. HE ELIVÄT JUMALAN VOIMASSA 1-2. Kirkkohistoriaa Jumalan ihmisten elämäkertoina. Evankelisluterilainen herätysseura 1988. 503. S. K3, erittäin siisti. Kolmiosaisen sarjan ensimmäinen (keskiaika, uskonpuhdistus ja saksalainen luterilaisuus) ja toinen osa (englanninkielinen maailma) yhtenä niteenä.

Saarnivaaran kolmiosainen HE ELIVÄT JUMALAN VOIMASSA edustaa valinnoiltaan ja painotuksiltaan pitkälti tekijän vakaumusta, korostaen evankelisluterilaisia vaikuttajia ja luterilaisuuden ns. pietististä linjaa. Tältä alalta sarja muodostaakin laajan ja monipuolisen elämäkertakokoelman. Luterilaisuuden ulkopuolelta Saarnivaara on ottanut mukaan mm. metodistiliikkeen perustajan John Wesleyn ja babtistitaustaisen Billy Grahamin. Sarja alkaa 1100-luvun valdolaisliikkeestä ja päättyy Urho Muromaan. Erityisesti luterilaisen kirkon nykyisten pastoreiden soisi perehtyvän protestanttisen kristillisyyden tähän puoleen; elävään, Jumalan persoonaa ja Hänen vaikutuksiaan korostavaan kristillisyyteen, jossa Jumala muuttaa ihmistä eikä ihminen Jumalaa.  
  "Kristikuntaa eli kristillistä kirkkoa on usein kuvattu kahdella samankeskisellä ympyrällä: Niistä ulompi sisältää kaikki kristityn nimellä kulkevat. Sisempään kuuluvat vain todellisesti uskossa olevat ja Jeesusta seuraavat ihmiset, joiden nimet ovat Karitsan elämänkirjassa taivaassa. Kaikki tähän tosiseurakuntaan eli pyhien yhteyteen kuuluvat ovat Kristuksen ruumiin jäseniä, -- . Mutta joihinkin heistä sopivat sanat heikoista ja lihallisista kristityistä. Toiset taas ovat täynnä uskoa -- niin että Jumalan voima heidän kauttaan kutsuu ja vetää toisiakin Hänen valtakuntansa armoon ja elämään." (Saarnivaara teoksen alkusanoissa, 1976) 

6 e. HE ELIVÄT JUMALAN VOIMASSA. Evankelisluterilainen herätysseura 1983. 557. S. K3, erittäin siisti. Elämäkertasarjan kolmas osa, pohjoismaat. Kirjan nimilehdellä teoksen nimi on painettu muotoon He elivät Jumalan voimasta.

6 e. SINUN SANASI ON TOTUUS. Tohtori Uuras Saarnivaaralle hänen täyttäessään 75 vuotta. Toimittaneet Eino J. Honkanen ja Jarmo Mäki-Mikola. Uusi tie 1983. 207. Teoksen alussa Tabula gratulatoria (onnittelijoiden lista) ja 17 sivua Saarnivaaran muistelua "Seitsemänkymmentäviisi armon vuotta", lopussa Saarnivaaran kirjoitus "Rakkaudesta kirkkoon" ja 20 sivuinen bibliografia Saarnivaaran julkaistuista teoksista ja kirjoituksista vuosina 1930-82. 82-8388-89176-177 

Pääosan SINUN SANASI ON TOTUUS -juhlakirjasta muodostavat ystävien ja kirkon vaikuttajien kirjoitukset, mm. Tapio Puolimatka "Käsitteellisen tyhjiön oletus" ja Pekka Eskelinen "Lainasivatko israelilaiset Raamatun alkukertomukset naapurikansoiltaan?". Erityisen mielenkiintoinen on Matti Väisäsen kirjoitus "Sakramentit vedenjakajana", jossa hän muun muassa tarkastelee Suomen evankelisluterilaisen kirkon neljää keskenään erilaista oppia kasteen ja uudestisyntymisen suhteesta sekä esittää tulkintansa niiden suhteesta Lutherin opetukseen ja raamatullisuuteen. 

3 e. TULTA MAAN PÄÄLLE. Evankelioimisen perusteet ja käytäntö. Kansan Raamattuseura 1958. Toinen, korjattu painos. 170. N. K1, kosteusvauriota, ei risa. s. 52-53

4 e. TÄSSÄ ON TIE. Kristinuskon totuudet ja sanoin. Evankelisluterilainen herätysseura 1982. Uudistettu painos. 225 + hakemisto. Kuv. N. K3. Kristinusko ja sen pelastusoppi evankelisluterilaisittain esitettynä Saarnivaaran painotuksin. "Esitämme tässä kirjassa kristinuskon päätotuudet ja sen pelastuksen tien yksinkertaisin vertauskuvallisin ym. piirroksin havainnoitettuina. Kirja on tarkoitettu niille, jotka kansa-, rippi- ym. kouluissa sekä lapsi- ja nuorisotyössä jms. joutuvat opettamaan kristinuskon totuuksia ja pelastustietä. Se saattaa olla avuksi myös raamattutunneilla ja -kerhoissa, ja ehkäpä monet lapset, nuoret ym. kiinnostuvat muutenkin katselemaan sen piirroksia ja lukemaan siihen sisältyvää sanaa, saaden siten selvyyttä siihen tiehen, jolle Jumalan sana tahtoo heitä johtaa."