KULTAOMENA yli 20 vuoden kokemuksella -
nyt myös nettidivari !
Ostetaan, myydään ja vaihdetaan 
vanhat kirjat, lehdet ja postikortit. Yhteydenotot sähköpostitse tai 0404435119.
Kaikenlaiset tarjoukset huomioidaan.

kts. tilausehdot ja käytetyt lyhenteet: täällä 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RV:N TASKUKIRJA -sarja

Sielunhoito, Avioliitto, Kasvatus

4 e. KÄRKKÄINEN, VELI-MATTI: LAPSI VARTTUU. Persoonallisuuden kehitys lapsuusvuosina. Ristin Voitto 1985. 191. N. K4, esilehdellä Vapaakirkon leima. "Peruskoulun opettajan, kasvatustieteen maisteri Veli-Matti Kärkkäisen teos on systemaattinen kuvaus lapsen persoonallisuuden kehityksestä... hyödyllinen perusteos niin vanhemmille kuin kaikille lapsityöntekijöillekin." Nro 58.

5 e. SALOVUORI, SAKARI: MINÄ TIEDÄN SINUN AHDISTUKSESI. Ristin Voitto 1985. 210. N. K4. Henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuva kertomus, jota Salovuori itse nimittää "reppanan päiväkirjaksi". Kuvaus kamppailusta ahdistuksen kanssa ja sen myötä syntyneistä elämänpohdinnoista. Nro 54.

4 e. SEAMANDS, DAVID A.: KRISTITTY JA TUNTEET. Ristin Voitto 1983. 205. N. K3, eln, erittäin siisti. Nro 47.

2,50 e. SROKA, BARBARA: YKSI ON MYÖS KOKONAISLUKU. Kuinka elää naimattomana avioparien maailmassa? Ristin Voitto 1985. 137. N. K3. "Olet valinnut elämänmuodoksesi naimattomuuden - ainakin toistaiseksi. Elä täysipainoisesti ja rikkaasti! Barbara Stroka tukee sinua kertomalla omista ja tapaamiensa ihmisten kokemuksista... Kristillisessä opetustyössä toimivan Strokan kirja on myös erinomainen opas sielunhoitajille ja opettajille." Nro 57.

3,50 e. VIKSTEN, MAURI: AHDISTUKSESTA AVARALLE. Ristin Voitto 1985. 2p. 202. N. K3, ell, kansissa luonnollista kulumaa. Nro 49.

4 e. YANCEY, PHILIP: MISSÄ ON JUMALA KUN KOSKEE? Ristin Voitto 1993. 205. N. K3, eln, viimeisten sivujen reunassa lievää taittumaa. Nro 46. Takannesta:

"Varsin usein oletetaan, että Jumala haluaa aina opettaa ihmisille jotakin erityistä kivun ja kärsimyksen kautta. Niin saattaakin olla joissain tapauksissa. Mutta ihmiset, jotka elämässään ovat kohdanneet aivan kohtuutonta ja kaikin puolin liiallista kipua, tuskaa ja kärsimystä, saattavat kokea tällaisen selityksen varsin ironisena... Philip Yancey johdattaa lukijan ymmärtämään, ettei Raamatun mukaan ole tärkeää kysellä kärsimyksen syytä. Painopiste tulisi olla ihmisen suhtautumisessa siihen... Lohduttavaa ja vapauttavaa opetusta uskovaisen suhteesta Jumalaansa silloinkin, kun tuntuu että Jumala on ihmisen hyljännyt." 

Israel, Juutalaiset, Lähi-itä

3,80 e. GOLDBERG, LOUIS: JUUTALAISET YSTÄVÄMME. Ristin Voitto 1988. K3, kansissa luonnollista kulumaa, esilehdellä leima. Nro 67.

Muut 

XXX BLOMGREN, ALVAR: SEURAKUNTA JA SEN VIRAT. Nro 73

4 e. CRUZ, NICKY: JUMALAN KOLMET KASVOT. Ristin Voitto 1980. 2p. 105. N. K4, eln. "...kertomus Nickyn ja hänen läheistensä elämästä ja sen muuttumisesta Jumalan kolmen eri persoonan vaikutuksesta." Nicky Cruz avaa kristillistä teologiaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen rooleista ja tehtävistä käytännönläheiseltä tasolta Jumalan sanan ja kokemuksen kautta. Englanninkielinen alkuteos The Magnificent Three, 1979. Nro 30.

4,50 e. GLOVER, T. R.: HISTORIAN JEESUS. Ristin Voitto 1986. 227. N. K5. Kirjoittaja on koonnut teoksensa vuosina 1915-16 eri puolilla Intiaa pitämistään luennoista. Kuka on Jeesus Kristus? Glover lähestyy aihetta historiantutkijan näkökulmasta ja etsii vastausta seurakunnan historiasta, Paavalin todistuksesta sekä evankeliumeista, painottaen viimeksi mainittua lähdettä. Nro 61.

4,50 e. ELLUL, JACQUES: KAHDEN MAAN KANSALAISET. Ristin Voitto 1984. 159. N. K3, erittäin siisti. Ranskankielinen alkuteos ilmestyi 1948. Suomennettu englanninkielisestä käännöksestä The Presence of the Kingdom. Alkusanat William Stringfellow. Nro 53.

Kristitty ei ole syntyisin tästä maailmasta, hän kuuluu taivaan valtakuntaan, ja kuitenkin hänet on tarkoitettu elämään maailman keskellä; vastuullisena kansalaisena, esimerkkinä Jumalan arvoista ja periaatteista. ”Jacques Ellulia pidetään yhtenä Ranskan reformoidun kirkon huomattavimmista maallikkoteologeista. Professori Ellul, joka toisen maailmansodan aikana johti maansa vastarintaliikettä ja myöhemmin kritisoi voimakkaasti Ranskan sotilaallisia toimia Algeriassa, on arvostettu hahmo sekä poliittisissa että kirkollisissa piireissä... Monien mielestä tämä nelikymmenluvun loppupuolella kirjoitettu uskonnollis-filosofinen pohdiskeluteos jättää varjoonsa Ellulin älykkäät yhteiskunnalliset teokset. Ellul luotaa problematiikkaa, joka on tuttu kaikkien aikojen kristityille: Kuinka voi elää täysipainoisesti tässä maailmassa ja samalla olla ja toimia kokonaan Jumalan armon varassa?”

M 3,50 e. KARGELL, I. B.: KRISTUS MEIDÄN PYHITYKSEMME. Ristin Voitto 1985. 4., kielellisesti tarkistettu painos. 127. N. K3. Venäjän kielestä suomentanut A. Jauhiainen, ensimmäinen painos ilmestyi 1936. Ristin Voiton taskukirjat nro 59.

Ivan Venianomivitsh Kargelin (1849 - 1937) Kristus meidän pyhityksemme on klassikko. Kahdeksankymmentä vuotta ilmestymisensä jälkeen se on edelleen ajankohtaista, perusteiltaan hyvää opetusta pyhityksestä. Takakannesta: "Saksalaissyntyinen pastori Ivan Benjanminovitsh Kargell toimi hyvin arvostettuna sananjulistajana Venäjällä vuosisatamme vaihteen molemmin puolin... Kargelin mainen matka päättyi 1938 noin 90 vuoden iässä. Lopputaival oli raskas. Hänen kolme tytärtään vangittiin ja vietiin teille tietymättömille. Hänet itsekin vietiin vankileirille, josta vapautettiin ennen kuolemaa."

4 e. KLEMPNAUER, GÜNTHER: MATKA AUTUUTEEN. Raportti huumeiden käytöstä. Ristin Voitto 1973. 164 + liite. N. K3, erittäin siisti. "Himon ja kaipuun välimailla... Ajankohtainen ja asiatietoa sisältävä puheenvuoro huumeongelmasta." Nro 1.

1960- ja 70-luvulla laajoihin mittoihin paisunut huumeongelma oli paitsi yksilöiden ongelma myös kulttuurillinen ilmiö, jonka syntyyn vaikuttivat kapinallistuva nuorisokulttuuri ja vaihtoehtoliikkeet. Matka autuuteen -kirja ottaa kantaa myös ilmiöiden juuriin, länsimaiseen arvotyhjiöön ja hengellisyyden kaipuuseen sekä toteaa Jeesuksen olevan paras ratkaisu huumeriippuvuudesta pääsemiseksi ja syvemmän kaipauksen tyydyttymiseksi. Saksankielinen alkuteos ilmestyi 1971. Kirjan liitteessä tietoa aineista ja niiden vaikutuksista. 

4,50 e. McAlister, W. Robert: DEMONIT JA NIISTÄ VAPAUTUMINEN. Ristin Voitto 1977. 116. N. K3, erittäin siisti. Nro 20.

4,50 e. PARVIAINEN, ERKKI: KUKA JEESUS ON? Ristin Voitto 1988. 131. N. K4. Nro 76.

4 e. SHERRILL, J. L.: HE PUHUVAT UUSILLA KIELILLÄ. Ristin Voitto 1983. 2p. 202. N. K3. "John L. Sherrill on amerikkalainen lehtimies, joka päätti kuusikymmenluvulla tutkia kielilläpuhumisilmiön perusteellisesti. Hän suhtautui epäillen ihmeisiin ja halusi varmoja todisteita. Sherill keräsi aineistoa maallikkojen ja teologien kodeista, pölyisistä kirjastoista ja meluisista rukouskokouksista. Hän muun muassa nauhoitti suuret määrät kielilläpuhumista ja tavallista 'siansaksaa' ja tutkitutti materiaalin kielitieteilijöillä... Ainutlaatuisen kirjasta tekee Sherrillin avoin kertomus omista elämyksistään tutkimustyön edistyessä." Nro 43.

3 e. STEINKAMP, ORREL N.: VIETNAMIN HERÄTYS. Ristin Voitto 1976. 93. N. K3, esilehdellä Vapaakirkon leima. Nro 14.