Raoul Palmgren, Toivon ja pelon utopiat, 1963

Kansipaperista:
"Raoul Palmgren - lehtimies, kirjallisuus- ja aatehistorian tutkija, kirjastomies - on työläiskirjallisuuteen kohdistuvan tutkimustyönsä lomassa viehättynyt tarkastelemaan kaunokirjallisen utopian kehityshistoriallisia muodonvaidoksia; alunperin aikakauslehtitutkielmaksi aiottu työ laajeni kirjan mittoihin.
  Suoritettuaan utopian käsitteellisen rajankäynnin tieteiskertomukseen, robinsonadiin ja tulevaisuusromaanin käsin ja osoitettuaan, ettei utopian sisältönä ole vain se minkä toteutumista toivotaan vaan myös se mitä tulevaisuudessa pelätään, tekijä valaisee kaunokirjallisen utopian kehitystä uuden ajan ensi vuosisatojen klassillisesta, optimistisesta utopiasta - Moresta, Campanellasta, Vairassesta ja muista - meidän aikamme moderniin, pessimistiseen utopiaan, jota edustavat Samjatin, Huxley, Boye ja Orwell. 
 - - Marxilaisesti kouliintuneena aatehistorioitsijana tekijä ei tyydy vain kuvailemaan mitä vaan pyrkii myös osoittamaan miksi. Utopiat ovat perinteisesti liittyneet köyhälistön heräämisen ja nousun eri vaiheisiin, - - Neuvostoliiton synty innoitti uusiin optimistisiin utopioihin; sen eräät myöhemmät kehityspiirteet taas ovat vaikuttaneet eräänä sysäyksenä modernin, pessimistisen utopian leviämiseen, joskin tämän ilmiön varsinaisena kasvumaastona on kapitalismin maailmassa vallalle päässyt tulevaisuuden pelko. Eri syistä - joista ydinsodan uhka ei ole vähäisin - optimistinen utopia on nykyisin väistymässä ja menettämässä asemansa sosialistisesti väritetylle tieteiskertomukselle ja kansantajuistieteelliselle tulevaisuudenennusteelle; skeptillinen aikamme luottaa enemmän tekniikkaan kuin ihmisten kykyyn soveltaa sen saavutuksia yhteiskuntaan. Elintärkeä on kuitenkin tulevaisuuteen kohdistuvan positiivisen mielenkiinnon säilyminen..."

Kirjallisuudessa esiintyviä utopioita ja niiden aatehistoriallista, aikaansa sidottua, taustaa hahmottaessaan Palmgren viittaa myös elokuvaan, mm. Fritz Langin Metropolis (1927) ja Chaplinin Nykyaika (1936).  

Otteita kirjasta [laitetaan kun ehditään]:
13, 14-15, 16, 49, 50, 51, 52, 64, 71, 72