Työväen joulualbumi 1934: s. 12-13, 14, 15, 16-17, 19, 22-23, 37, 72-73, 74-75, 84-85, 162, 170

SKP TAISTELUJEN TIELLÄ -vuosikirjat

6 e. 1948 VUOSIKIRJA IV. SKP:n 30-vuotisjuhlajulkaisu. Puoluetoimikunnan valistusjaosto 1948. 261 + mainossivuja. Kuv. N. K3. Mm. Äikiän juhlaruno Sanakolmikko, O. V. Kuusinen: Mikä merkitys on kommunistisella manifestilla nykyajan kansainväliselle työväenliikkeelle, Antti Hyvönen: 30 vuotias SKP - SKP:n taisteluhistorian päävaiheet, Armas Äikiä: Sosialistisen työväenliikkeemme suuri kunniaveteraani O. V. Kuusinen, Tuure Lehén: Toivo Antikainen ja hänen oikeusjuttunsa, Raoul Palmgren: Sirola ja sivistyneistö.

5 e. 1950 VUOSIKIRJA VI. Puoluetoimikunnan valistusjaosto 1950. 174. Kuv. S. Kp. K3.

4 e. 1955 VUOSIKIRJA XI. 10 julkisuuden vuotta. SKP:n keskuskomitean valistusjaosto 1955. 182. Kuv. S. Kp. K3.

TYÖVÄEN KALENTERI

7 e. VII. 1914. Sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1913. XVI + 272. Kuv. Skk. K2, kannet nuhruiset, selkä vino, sisältö siisti. Mm. O. W. Kuusinen: Torppari, Karl H. Wiik: "Scientific management" eli Taylorin tieteellinen työntekojärjestelmä, William Hausenstein: Honoré Daumier, N. R. af Ursin: Proletaarilapsen kasvatus, Herman Wendel: Balkanin kansojen tulevaisuus, Vilho Lehokas: Työväenyhdistysten taloista, M. Martina: Maailmankaupungin kulkuneuvot, Väinö Hupli: Maan napojen valloitus, Edv. Gylling: Muutamia tilastotietoja Helsingistä ja väestöoloja, Nicotianus: Tupakasta ja sen valmistuksesta. Runsaasti kuvia työväenyhdistystaloista Suomessa (15 kuvasivua) sekä sivuilla 229-271 työväentaloja Amerikassa.

7 e. VIII. 1915. Sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1914. XVI + 256. Kuv. Skk. K2. Mm. Aliupseeri: Uuden ajan sota ja sen aseet, N. R. af Ursin: Valkoinen orjakauppa, Alex Halonen: Callmetin kaivoslaakso Amerikassa, Ludwig Lessen: Ristiin-rastiin halki Balkanin, Yrjö Sirola: Tietoja Yhdysvaltain trusteista, J. Laherma: Moskovan ryysyköyhälistöä, J. A. Åhlström: Panaman kanava, Wilhelm Hausenstein: Vallankumous kuvissa, A. A. Laaksonen: Entisistä ja nykyisistä kullantekijöistä.

7 e. IX. 1916. Sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1915. XVI + 288. Kuv. Skk. K3, kansissa nuhruisuutta ja luonnollista kulumaa, sisällössä lievää nuhruisuutta. Mm. O. W. Turunen: Uudenaikaiset sähkölaitokset, Wilho Lehokas: Osuuskauppatoiminta Suomessa, Tilastollisia tietoja, J. Laherma: Kiertomatka mustan kullan mailla.

Myyty 7 e. X. 1917. Sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1916. XXXII + 288. Kuv. Skk. K2. Mm. O. Tokoi: Katsaus Suomen Ammattijärjestön kehitykseen ja toimintaan, Thorsten Renval: Varislinnut, luonnon mukaan kuvittanut Carl Danielsson, N. R. af Ursin: Eri mielipiteitä sielun kuolemattomuudesta ja kuolevaisuudesta, Valtameren kyntäjät, Työväestön asuntokurjuudesta ja taistelusta sitä vastaan, J. Laherma: Kappale matkaa Okalla, S. H.: Toinen sotavuosi, Osuuskauppamies: Siirtyykö maamme osuuskauppaliike kansainvälisestä järjestelmästä belgialaiseen järjestelmään.

5 e. XI. 1918. Sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1917. 288 + mainossivuja. Kuv. Skk. K1, kulunut, sidos huonokuntoinen, sisältö pääosin siisti. Mm. O. W. Kuusinen: Karl Marx saksalais-ranskalaisen sodan arvostelijana, Karl H. Wiik: Kun jääpalatsi sortui - vallankumouspäivien kuvia Pietarista, T. Itkonen: Muurmanskin rannalla, Ali Åhlström: Elävistä kuvista, J. A. Lehtosaari: Vuoden 1917 eduskunnasta.

6 e. XIII. 1920. Suomen sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1919. 224 + mainossivuja. Kuv. Skk. K2. Mm. Väinö Laherma: Työ ja terveys, J. Helo: Saksan vallankumoustapahtumat. 

6 e. XIV. 1921. Suomen sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1921. 240 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3, luonnollista kulumaa, pientä nuhruisuutta. Mm. Julius Ailio: Ihmissuvun rotukuva tieteen nykyiseltä kannalta, Akseli Toivonen: Nykyaikainen englantilainen pienasunto, kirjoittanut ja kuvat ottanut O. Fogelberg: Sahara, Rieti Itkonen: Jack London, elämän runoilija, Olavi Puro: Kaksikymmentä vuotta Suomen kulutusosuustoimikunnan historiaa, Ola Fogelberg: Hampurissa.  

4 e. XIV. 1921. Suomen sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1921. 240 + mainossivuja. Kuv. Skk. K2, kansissa nuhruisuutta ja kulumaa, sidoksessa löystymistä; sisältö pääosin siisti.

7 e. XX. 1927. Suomen sosiaalidemokraattisen puoletoimikunnan julkaisema, Helsinki 1926. 256. Kuv. Skk. K2, nimilehdellä kirjoitusta, pientä nuhruisuutta, sisältö pääosin siisti. Mm. Mikko W. Erich: Fascismi ja sen vastustaminen, Väinö Tanner: Imatran voiman kahlehtiminen, Pentti Haanpää: Nakero - eli pikkurosvo ja eräitä isompia, Viljo Kojo: Sankareita, Eero A. Pulli: Eräs työväen joukkovoiman ilmaus - työläisuhrheilijain suuret liittojuhlat.

PUNAINEN KALENTERI

5 e. PUNAINEN KALENTERI 1926. Työväenjärjestöjen tiedonantajan julkaisema, Helsinki 1925. 182 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3, etukannessa kosteusläiskiä, muuten siisti. Mm. Kotieläimestä ihmiseksi, Nykyaikaisista taidesuuntauksista proletariaatin kannalta, Kiina vapautuksensa aattona, Vankilat luokkataistelijain kouluna, Presidentinvaalit v. 1925.

7 e. PUNAINEN KALENTERI 1927. Työväenjärjestöjen tiedonantajan julkaisema, Helsinki 1926. 176 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3. Mm. Arvo Tuominen: Taloudellinen taistelumme, Emil Tuomi: Elämä ja ihminen, Agronomi: Koneitten merkitys pienviljelyksessä, Karl Marx: Hohenzollerin suvun teot, Puutarhanopettaja: Pienviljelijoiden hedelmä- ja keittiökasviviljelys, Martti Lainio: Kemiallinen sota.

8 e. PUNAINEN KALENTERI 1928. Työväenjärjestöjen tiedonantajan julkaisema, Helsinki 1927. 185 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3, erittäin siisti. Mm. Emil Tuomi: Kapitalistinen talousjärjestelmä, Arvo Tuominen: Työläisen palkka- ja elintaso meillä ja muualla, Mauritz Fr. Rosenberg: Piirteitä kapitalismin kehityksestä Suomessa, T. Paajanen: Eräitä näkökohtia Suomen kansalaissodasta.

5 e. PUNAINEN KALENTERI 1929. Työväenjärjestöjen tiedonantajan julkaisema, Helsinki 1928. 189 + mainossivuja. Kuv. Skk. K2, hyväkuntoinen mutta kansissa pientä nuhruisuutta ja sidoksessa löystymää. Mm. E. Tammi: Suomen työväenliike 1899 - 1929, N. Välläri: Piirteitä Neuvosto-Karjalan kehityksestä, Paavo Kontula: Auto työvälineenä.

6 e. PUNAINEN KALENTERI 1930. Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö, Helsinki 1929. 187 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3. Mm. N. Välläri: Englannin ja Yhdysvaltain eturistiriita, Emil Tuomi: Simo Hurtta ja ihmissyöntiä Suomessa, V. Mäkelä: Kanadan siirtolaiselämää, Mikko Airo: Kaniininhoidosta. 

5 e. PUNAINEN KALENTERI 1930. Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö, Helsinki 1929. 187 + mainossivuja. Kuv. Skk. K2, kannet kuluneet ja nuhruiset, sisältö kohtalaisen siisti. 


  Isompi kuva                    Isompi kuva 

DEMOKRAATTISEN KANSAN KALENTERI

6 e. 1948. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL), Helsinki 1947. 224. Kuv. S. K3. Mm. Ville Pessi: SKP 30-vuotias, Raoul Palmgren: 100 vuotta helmikuun vallankumouksesta, K. Kulo: Muistikuvia 30 vuoden takaa, Mauri Ryömä: Ihmisoikeuksien liitto ja Väinö Lassila Suomen demokratian esitaistelijoina, Aune Larikainen: Tieteen asema Neuvostoliitossa, Juho Mäkelä: Onko vapaamittainen runous muototeeskentelyä?, Arvo Turtiainen: Mikko Ampuja - mies niiden joukosta jotka "myöhemmin tulevat", E. Hiitonen: Elokuva - viides valtiomahti, Antti Timonen: Työväen kalenterit - kappale poliittista, talous- ja sivistyshistoriaa.

6 e. 1949. SKDL 1948. 227. Kuv. S. K3. Mm. Merkkitapauksia Suomen työväenliikkeen taistelutaipaleelta, K. E. Heikkinen: Suomalaiset Amerikassa ja Amerikan suomalainen työväenliike, Sulo Suvanto: Kiina - huomispäivän maa, Aili Mäkinen: Lidice, Tuure Lehen: Dialektinen materialismi ja tieteen saavutukset, Aino Kuosmanen: Neuvostoliiton valtiollisesta rakenteesta.

6 e. 1950. SKDL - . 226. Kuv. S. K3. Mm. Elli Parkkari: Työläisnaisliikkeen taipaleelta, Eeva Hämäläinen: Josef Vissarionovitsh Stalin, Toivo Karvonen: Kapitalistinen ja sosialistinen talousjärjestelmä, Heikki Kuusinen: Mitshurinismi - teorian ja käytännön yhteistyötä biologiassa, Urkki Vala: Kävin uudessa Puolassa, Antti Timonen: Luvig Kosonen - tulisieluinen työläisrunoilija, Tapio Tapiovaara: Valokuvasommitelma taide- ja taistelukeinona, Alli Simola: Kotitalouden järkiperäistämisestä, Liukas Luikku: Elämän ja kuoleman vaiheilla, jännityspakina, Raoul Palmgren: Kiinan kansa voittaa.

6 e. 1951. SKDL - . 222. Kuv. S. K3. Mm. Väinö Meltti: Rauhanpuolustus on kaikkien kansojen asia, Ville Pessi: Otto Wille Kuusinen 70-vuotias, Tuure Lehen: Suomen työväenliikkeen omatunto - muistelmia Yrjö Sirolasta, Irma Mykkänen-Trevi: Kronikkateatteri Italiassa, I. W. Mitschurin: dialektinen materialismi ja luonnontiede, Jonne Kuivala: Siperia ja sen teollistaminen, Pauli Martinmäki: "Amerikkalainen demokratia" eräiden tosiasioiden valossa, E. Povolotskaja: Kukriniksien poliittinen satiiri, Antti Timonen: Fasistien hirmutöistä Suomessa sotavuosina 1941-44, Pentti Lahti: Kulkue, Hella Wuolijoki: Me teimme teatteria, Armas Äikiä: Oikeistososialidemokratia kulkee häviötään kohden, Arvo Turtiainen: Jack London - Martin Eden.

6 e. 1952. SKDL - . 226. Kuv. S. K3. mm. Raoul Palmgren: Atomiongelma ja Stalinin haastattelulausunto, Elvi Sinervo: Laulu 10 000 teloitetusta.

5 e. 1954. SKDL - . 224. Kuv. S. K3, kansi haalistunut. Mm. K. Kulo: Kymmenen vuotta SKDL:n toimintaa, Jaakko Parkkari: SKP - Suomen kansan puolesta, Urpo Iivarinen: Työväenmusiikilla on tehtävänsä, Jorma Simpura: Afrikka Herää, Sulo Suvanto: J. V. Stalin.

5 e. 1955. SKDL - . 224. Kuv. S. K3. Mm. Olavi Laine: Kaakkois-Aasian nousu, Vetypommi, kuolemanaurinko - maailmoidenhävittäjä, Esko Mäenpää: Ohjeita pienpuutarhojen perustajille ja hoitajille, A. E. Järvenpää: Kolmiulotteinen elokuva, Sylvi-Kyllikki Kilpi: Hella Wuolijoki 22. 7. 1886 - 2. 2. 1954.

4 e. 1956. SKDL - . 224. Kuv. S. K3. Mm. Kao Juan: Tie Tiibetiin, Ilmari Raitakari: Robotointi - yhteiskunnallista atomienergiaa, Lennart Kivi: Vesivoimapakina, Aira Sinervo: Pentti Haanpää in memoriam. s. 90-91, 96-97, 112-113

4 e. 1958. SKDL - . 226. Kuv. S. K3. Mm. Timo Koste: Edustyksellinen maailmankatsomus, Heikki Hölttä: Lentopalloilu - todellinen kansanurheilu, Jorma Simpura: Luokkasota ja Suomen itsenäisyys, Olavi Laine: Arabikansojen vuoro, Maija Savutie: Gorkin tie suomalaisiin sydämiin - Maksim Gorkin syntymästä 90 vuotta, Eva Wichman: Juho Rissanen 1875 - 1951, Allan Kaspio: Filmi - kansan valistusväline.

Työmiehen kalenteri ja Työn kalenteri

6 e. TYÖMIEHEN KALENTERI I. 1922. Suomen sosialistisen työväenpuolueen puoluetoimikunnan julkaisema, Helsinki 1921. 191 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3, kansissa normaalia kulumaa. Mm. Pekka Paasonen: Luonnonkansojen häviämisen syyt, J. H. Vehkamäki: Taidetta koteihin, O. V. Kuusinen: Strategiamme.

4 e. TYÖMIEHEN KALENTERI I. 1922. Suomen sosialistisen työväenpuolueen puoluetoimikunnan julkaisema, Helsinki 1921. 191 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3, kansissa pientä nuhruisuutta, muutama pieni homejälki.

6 e. TYÖN KALENTERI I. 1925. Helsinki 1924. 186 + mainossivuja. Kuv. Skk. K3, erittäin siisti. Mm. Amerikan yhteiskunnallinen elämä ja työväenliike, Muistelmia Leninistä, Taide ja yhteiskunta, Vuoden 1924 eduskuntavaalit, Helsingin Työväentalon lisärakennus.

2 e. TYÖLÄISEN TASKUKALENTERI 1928. 125. S. K3, ei merkintöjä.

Folkkalendern

Vuosina 1915-48 ilmestynyt ruotsalainen kalenteri seurasi sosialismin, kommunismin ja sosiaalidemokraattisen liikkeen vaiheita eri maissa, sekä kiinnitti huomiota kansallissosialismin ja fasismin nousuun. Fasismiin ja kapitalismiin kohdistuvaa kritiikkiä luonnollisestikin oli runsaasti, samoin sosialismin ja Venäjän ihannointia. Kuten suomalaisessa Työväen kalenterissa niin tässäkin oli runsaasti myös kulttuuria ja tiedettä seuraavia sivistäviä kirjoituksia sekä ajankohtaisia tilastotietoja ja katsauksia, urheilutuloksiakin. Kalenterit painettiin korkealaatuiselle paperille ja niissä on runsas kuvitus. Kirjojen alussa olevat kalenteriosat olivat usein taiteilijoiden kauniisti kuvittamat. Kirjoja ilmestyi kansiltaan eri värisinä, ainakin puna- ja vihreäkantisina. 

Myydään kalenterit vuosilta 1921-1939 (18 kalenteria). Ei yksittäin. Kaikki hyväkuntoisia ja pääosin erittäin siistejä, K3-K4. Kalentereissa punaiset nahkakannet; huom.: kansissa painatus Oskar Samuelson eli ovat olleet ruotsalaisen sosialistin Oskar Samuelsonin henkilökohtaisia kappaleita. Samuelson lukeutui pohjoismaisen kommunismin aktiiveihin mutta myöhemmin arvosteli stalinismia. 1920-luvulla hän keräsi ja lähetti rahaa Tanskan kommunistiselle puolueelle sen tavoitteiden tukemiseksi, rahat lähetettiin salanimillä ja kirjeenvaihto naamioitiin liikekirjeenvaihdoksi; viesteihin koodatuissa salaviesteissä kerrottiin asioiden edistymisestä. Rahaliikenne oli aktiivista erityisesti vuonna 1921 jolloin lahjoituksia Ruotsista Tanskaan kulki useita, suuri osa ilmeisestikin alkujaan Venäjältä tai ainakin Venäjän vaikuttamana.

Tuhti paketti pohjoismaisen sosialismin ja yleisen kulttuurin historiaa:

65 e [laitetaan kalentereiden tiedot ja kuvia kun ehditään]

Muut kalenterit

1,50 e. KANSAN TIETOKIRJA 1960. SKDL 1950. 320. Kuv. S. K3. Mitä Missä Milloin -tyyppinen tietokirja, pääpaino yhteiskunnallisissa ja poliittisissa tiedoissa, kunnalliselämän puoluedustuksessa yms.; Suomen tietojen lisäksi muun muassa Neuvostoliiton ja Kiinan väestöstä ja teollisuudesta. Loppuosassa eriväriselle paperille painettu kalenteri- ja muistio-osa.

JUHLA- ja JOULUALBUMIT

XXX KÄY EESPÄIN VÄKI VOIMAKAS... Juhlajulkaisu Pietarsaaren työväenyhdistyksen perustamisen 60-vuotispäivän johdosta

5 e. TYÖVÄEN JOULUALBUMI 1934. Suomen sosiaalidemokraattisen sanomalehtimiesliiton joulujulkaisu. Toimittivat Eino Kilpi ja Kalle Manninen. 1934. 176 + liitesivuja. Kuv. N. K1, kannet risat, esi- ja nimilehdillä läikkiä, muuten siistit sivut. Mm. Leo Rosenthal: Joulu ilman sosialisteja, Sylvi-Kyllikki Kilpi: Ihmisen tappaminen, Elli Tompuri: Moskovan kulttuuripuisto, Heikki Välisalmi: Muistelma kahden vuosikymmenen takaa, Artturi Aalto: Suomalaiset työläiset Kanadassa; pakinoita ja kertomuksia mm. Pentti Haanpää: Tulo ja ensimmäinen päivä, Marketta Kara: Joulukynttilät, Kyär: Tohtor vaston dahtoas; runoja mm. Katri Vala: Matka, Elmer Diktonius: Sydämen joulu, Antero Kajanto: Aatami ja Eeva.

 

 
   Isompi kuva                      Isompi kuva