Yhteystiedot

Yhteydenotot, tilaukset ja tiedustelut

armas.hepovirta@
gmail.com

Huom. Nämä kotisivut on keskeneräiset.

Suuri osa kirjailijaesittelyistä ja myyntilistoista odottaa päivittämistä ja siirtämistä sivustolle.

Lisää kuvitusta tulossa.

Myöhemmässä vaiheessa myös puhelinkorteille oma palsta?

Kehittämisehdotuksia otetaan vastaan.
Kiitos.

Sivut avattu
Aleksis Kiven päivänä
10. 10. 2013. Suljettu täydentämistä varten, uudelleen avattu huhtikuussa 2014.

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Ostan, myyn ja vaihdan vanhat kirjat, lehdet ja postikortit !!
Luotettavasti yli 20 vuoden kokemuksella - yhteydenotot:
armas.hepovirta@gmail.com tai 0449524054

kts. sivustolla käytetyt lyhenteet ja tilausehdot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Raamatun kirjojen synty ja historia sekä käännöstyö, Kommentaarit, Teologinen ja eksegeettinen tutkimus, Raamatun henkilöt

Selitysteokset, Raamatun opiskelu, Teologia

5 e. BALCHIN, JOHN F.: MITÄ RAAMATTU SANOO SEURAKUNNASTA. Aika 1998. 175. SKK. K3, erittäin siisti. "Balchin vertaa nykykäytäntöä alkuseurakuntaan ja Jeesuksen toimintaan. Seurakuntakäsityksensä perustan hän löytää sekä Vanhasta että Uudesta testamentista, pääpainon kuitenkin ollessa Apostolien teoissa ja Paavalin kirjeissä."

M 3 e. ESKOLA, TIMO: PAAVALI - KÄRSIMYKSEN JA LOHDUTUKSEN APOSTOLI. Johdatus Paavalin opetuksiin. Sley ja Suomen teologinen instituutti 2002. 239. S. K3, esilehti leikattu, muuten erittäin siisti.

5 e. GARIEPY, HENRY: SATA KUVAA KRISTUKSESTA. Ristin Voitto 1994. 256. SKK. K3, erittäin siisti. "Tutkielma Jeesuksen lukuisista verrattomista nimistä vahvistaa uskoamme ja syventää suhdettamme Jumalan Poikaan ja Vapahtajaan... Henry Gariepy on valinnut Raamatusta sata nimeä, joita hän lyhyesti tutkii. Hänen kokoelmansa muodostaa innoittavan hartauslukemiston, mutta se on myös käyttökelpoinen lähdeteos." 256

6 e. GYLLENBERG, RAFAEL: KORINTTOLAISKIRJEET. Kirjapaja 1978. 3p. 285. S. K3. Suomalaisen Uuden testamentin selitys, julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen ja Esko Haapa, osa VII. 

7 e. GYLLENBERG, RAFAEL: KORINTTOLAISKIRJEET. Kirjapaja 1978. 3p. 285. S. K4. Suomalaisen Uuden testamentin selitys, julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen ja Esko Haapa, osa VII. 

3 e. GYLLENBERG, RAFAEL: SANOMA KRISTUKSESTA. Uuden testamentin synty ja ajatusmaailma. Otava 1947. 141. S. K3.

7 e. GYLLENBERG, RAFAEL: VIISI PAAVALIN KIRJETTÄ. Galatalaisille, Filippiläisille, Tessalonikalaisille, Filemonille. Kirjapaja 1975. 226. S. K3. Suomalainen Uuden testamentin selitys, julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen ja Esko Haapa, VIII. s. 7

M 1,50 e. GÄRTNER, BERTIL E.: VANHA TESTAMENTTI ELÄÄ. Raamatuntutkistelun opas. Sley 1976. 144. S. K3. "Göteborgin piispan teos luo kirkasta valoa Vanhaan testamenttiin, jota ei voi ymmärtää ilman Uutta testamenttia. Samoin Uusi testamentti jää käsittämättömäksi, jos sitä ei nähdä Vanhan testamentin taustaa vasten. Raamattu osoittautuu hämmästyttävän yhtenäiseksi kirjaksi..."

4 e. HAAVIO, MARTTI: OPETTAJA KERTOO VANHASTA TESTAMENTISTA. Wsoy 1961. 3p. 456 + liitekuvasivut. S. K3. Kuvittanut Maija Karma, mustavalkoisten piirroskuvien lisäksi värikuvaliitesivuja.

OPETTAJA KERTOO VANHASTA TESTAMENTISTA käsittää VT:n tapahtumat vapaamuotoisesti kerrottuna ja historiallisilla asiatiedoilla täydennettynä. Sopii Raamatusta kiinnostuneille varhaisnuorille ja nuorille, sujuvan esitystapansa ja taustatietojen vuoksi myös vanhemmalle lukijalle. Ensimmäinen painos ilmestyi 1945. Sarjassa ilmestyi myös Opettaja kertoo Vapahtajasta (1949), erittäin hyvä Opettaja kertoo apostoleista (1954) sekä myöhemmin Opettaja kertoo kirkollisesta elämästä ja muista uskonnoista (1966).

4 e. HAAVIO, MARTTI H.: RAAMATTUTIETOA TOIMIVALLE SEURAKUNNALLE. Suomen pyhäkouluyhdistys 1962. 157 + liitekuvasivut. S. K3, erittäin siisti.

8 e. HORTON, STANLEY M.: MITÄ RAAMATTU SANOO PYHÄSTÄ HENGESTÄ. Aika 1996. 333. SKK. K3, erittäin siisti. "Herätyskristillisestä ja helluntailaisesta näkökulmasta kirjoitettuna tämä monipuolinen ja kattava teos ohjaa lukijan kirja kirjalta läpi Raamatun ja antaa tuoretta näkemystä siihen, mitä Sana opettaa Pyhästä Hengestä. Se on aikamme arvostetuimpiin helluntailaisiin oppineisiin kuuluvan tutkijan pitkäaikaisen työn tulos. Ehdottomasti alansa perusteoksia." Englanninkielinen alkuteos ilmestynyt 1976.

6 e. HÖRSTER, GERHARD: JOHDATUS UUTEEN TESTAMENTTIIN. Päivä 1994. 315. N. K4. "Hörster on toiminut Saksan Vapaakirkon teologisen seminaarin rehtorina Ewersbachissa vuodesta 1976. Johdatus Uuteen testamenttiin on tarkoitettu oppikirjaksi raamattukoulujen ja teologian opiskelijoille, papeille, seurakuntien työntekijöille ja kaikille, jotka haluavat perehtyä Raamattuun luottavaan johdantotieteeseen."

3 e. JENKINS, SIMON: RIIPUSTUSRAAMATTU. Raamattu piirroksina Genesiksestä Ilmestyskirjaan. Raamatun tietokirja 1994. 167. N. K3. Lähinnä nuorille suunnattu, runsain piirroksin kuvitettu tietokirja Raamatun kirjoista, historiasta ja Jumalan pelastussuunitelmasta Raamatussa. 

M 5 e. KAILA, ERKKI: PAAVALI VANKINA. Kirjeet kolossalaisille, Filemonille, Efesolaisille ja Filippiläisille. Otava 1936. N. K3, kansissa kulumaa. 106-107, 108-109, 110-111. Tämänkaltaista raamatunselitystä ei taida arkkipiispoilta ja piispoilta kuulua nykypäivänä?

5 e. KIENE, PAUL F.: JUMALAN PYHÄKKÖ. Ristin Voitto 1977. 148. Kuv. S. Kp. K3, kansipaperissa kulumaa. "Raamatun kertomuksen mukainen esitys Siinain autiomaassa sijainneesta Jumalan pyhäköstä, Ilmestysmajasta, Liiton majasta ja 'kohtaamisteltasta'. Värikuvat tekijän valmistamasta mallista." 68-697879, 98-99

4 e. KUOSMANEN, JUHANI: JOOSUAN KIRJA. Ristin Voitto 1976. 98. K4.

LINKKI KÄHKÖNEN, SAKARI: ISRAELIN SALAISUUS. Sakarjan kirjan äärellä. Uusi tie 2003

6 e. LAUHA, AARRE: KATOLISET KIRJEET. Pietarin, Johanneksen, Jaakobin ja Juudaan kirjeet. Kirjapaja 1971. Toinen, korjattu painos. 177. S. K3. Suomalaisen Uuden testamentin selitys, julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen ja Esko Haapa, osa XI.

6 e. LAUHA, AARRE: KATOLISET KIRJEET. Pietarin, Johanneksen, Jaakobin ja Juudaan kirjeet. Kirjapaja 1971. Toinen, korjattu painos. 177. S. K4. Suomalaisen Uuden testamentin selitys, julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen ja Esko Haapa, osa XI.

6 e. LIM, DAVID: MITÄ RAAMATTU SANOO ARMOLAHJOISTA. Aika 1998. 349. Skk. K3. 

6 e. LINDGREN, JUHANI: SEURAKUNTA MYRSKYSSÄ. Taistelu evankeliumin totuudesta Toisessa korinttilaiskirjeessä. Perussanoma 1999. 339. SKK. K4. Perussanoman Raamattukirjasto 35. "Juhani Lindgren jatkaa yleistajuisten, mutta samalla raamattutieteellisesti perusteltujen selitysteosten sarjaa. Hän avaa suoraan Raamatun alkukielistä nousevia näköaloja ja vivahteita. Kaiken aikaa mukana on missionaarinen, lähetystyön kysymyksiä valottava ulottuvuus."

M 5 e. MACINTOSH, C. H.: TOINEN MOOSEKSEN KIRJA. Ristin Voitto 1982. 5p. 288. S. K3. Ensimmäinen suomenkielinen painos ilmestyi 1917; viidennen painoksen kieliasu pohjautuu vuonna 1951 ilmestyneeseen toiseen painokseen.

M 6 e. MACINTOSH, C. H.: KOLMAS MOOSEKSEN KIRJA. Ristin Voitto 1958. 2p. 343. N. K3. Ensimmäinen suomenkielinen painos ilmestyi 1922. Kansi. Takakansi.

M 6 e. MACINTOSH, C. H.: KOLMAS MOOSEKSEN KIRJA. Ristin Voitto 1981. 4p. 343. S. Kp. K3, esilehdellä Ristin Voiton arkistoleima. Kansipaperista:

C. H. MacIntoshin Mooseksen kirjoja eli pentateukkia käsittelevä raamatunselityssarja on vuosikymmenestä toiseen säilyttänyt asemansa eräänä suosituimmista raamatunluvun apuvälineistä. Se on todellinen perusteos jokaisen Raamattuaan rakastavan kristityn kirjastoon... Kolmannen Mooseksen kirjan toinen nimi, Leviticus, viittaa leeviläisiin ja heidän papillisiin tehtäviinsä. Kirja käsitteleekin pappien tehtäviä ja Israelin uskontoa... sisältää uhraamista koskevat määräykset, kertoo pappien vihkimisestä tehtäväänsä, luettelee pyhän elämän lakeja sekä esittää säädökset niistä juhlista ja juhla-ajoista, joita Jumalan pyhän kansan tuli viettää.

M 6 e. MACINTOSH, C. H.: KOLMAS MOOSEKSEN KIRJA. Ristin Voitto 1981. 4p. 343. S. K3.

M 6 e. MACINTOSH, C. H.: NELJÄS MOOSEKSEN KIRJA. Ristin Voitto 1959. 2p. 442. Skk. K3, ell.

M 6 e. MACINTOSH, C. H.: NELJÄS MOOSEKSEN KIRJA. Ristin Voitto 1981. 4p. 433. S. Kp. K3, esilehdellä Ristin Voiton arkistoleima. Neljännen painoksen kieliasu pohjautuu ensimmäiseen, vuonna 1937 ilmestyneeseen painokseen.

Neljännen Mooseksen kirjan toinen nimi, Numeri, viittaa siihen, että Israelin kansa laskettiin kahdesti - luvuissa 1 ja 26. Maantieteellisesti kirja selostaa israelilaisten kulkua Siinain vuoren ympäristöstä Mooabin arolle. Ajallisesti kirja kattaa melkein neljä vuosikymmentä, joiden aikana israelilaiset vaelsivat erämaassa... Ratkaiseva tapahtuma tässä kirjassa on israelilaisten epäusko Kaadeksessa. Kymmenen vakoojan yllytyksestä kansa kieltäytyi uskomasta, että Jumala auttaisi heitä valtaamaan Kanaanin maan. Tuomioksi tuli, että koko siitä sukupolvesta vain Joosua ja Kaaleb pääsivät luvattuun maahan.

6,50 e. MACINTOSH, C. H.: VIIDES MOOSEKSEN KIRJA. Ristin Voitto 1976. 3p. 380. S. K3, erittäin siisti.

3 e. MADSEN, POUL: LAHJANA SAATU PELASTUS GALATALAISKIRJEESSÄ. Tekijän luvalla lyhennellen suomennettu. Ev.Lut. sisälähetys 1961. 63. N. K3, eln. 50-51, 52-53

3,50 e. MADSEN, POUL: HENGEN VAPAUTEEN. Uusi tie 1978. 118. N. K3. Galatalaiskirjeen selitystä. Takakannesta: "Ihmiskunnan pitkän historian aikana on kirjoitettu miljoonia kirjeitä. Useimmat niistä ovat joutuneet hukkaan, osa on säilynyt. Tässä kirjeiden virrassa millään kirjeellä ei ole ollut suurempaa ja syvällisempää merkitystä kuin Galatalaiskirjeellä. Se teki Martti Lutherista uskonpuhdistajan ja John Wesleystä evankelistan."

M 5 e. MAGNUSSON, ANTON: ROOMALAISKIRJE. Ristin voitto 1962. 2p. 209. N. K3, eln, muutama alleviivaus. Ruotsalainen Magnusson toimi sananjulistajana myös Suomessa 1920- ja 30-luvuilla, hänen raamattutuntinsa olivat tunnettuja Kristus-keskeisyydestään. Kirja sisältää suomalaisessa raamattukoulussa 1920-luvulla pidetyn Roomalaiskirjettä käsittelevän tutkistelusarjan. "Kirja on ollut loppuunmyytynä kymmeniä vuosia, mutta monien hartaasta toivomuksesta se nyt ilmestyy uutena painoksena."

4 e MALK, PER-OLOF: RAKKAUTTA VAILLA VERTAA. Joonan kirjan äärellä. Uusi tie 2012. Kolmas, tarkistettu painos. 156. SKK. K3, erittäin siisti. "Joonan kirja on Vanhan testamentin pienin mutta ehkäpä kirkkain helmi... Per-Olof Malk kirjoittaa elävästi ja asiantuntevasti kolmen vuosituhannen takaisista tapahtumista."

6 e. NIKOLAINEN, AIMO T.: LUUKKAAN EVANKELIUMI. Kirjapaja 1980. 3., korjattu painos. 383. S. K3. Suomalaisen Uuden testamentin selitys, julkaisijat Rafael Gyllenberg, Aimo T. Nikolainen ja Esko Haapa, osa III. Punakantinen kirja.

4 e. NORRBY, J.: SYVYYKSISTÄ. Psalmitutkisteluja yksityistä ja yhteistä hartautta varten I. Gummerus 1928. 268. S. K3. Aiheena psalmit 1 – 51.

5 e. ODENBERG, HUGO: KRISTINUSKO JA FARISEUKSET. Suomen Raamattuopiston Kustannus 1984. 93. N. K3. Raamattukirjasto 1. Takakannesta: "Miksi vielä nykyään puhutaan fariseuksista? Eivätkö he kuulu vain kaukaiseen menneisyyteen? Tämä kirja osoittaa, ettei ole näin..."

5 e. PELTOLA, OLAVI: OPISKELEMME VANHAA TESTAMENTTIA II. Suomen Raamattuopiston kustannus 1987. 179. N. K4. Suomen Raamattuopiston Raamattukirjasto Nro 6.

6 e. PELTOLA, OLAVI: OPISKELEMME UUTTA TESTAMENTTIA. Perussanoma 1988. 338. N. K3, erittäin siisti.

1 e. POHJANPÄÄ, LAURI - KOSKIMIES, SAIMI: HYVÄN PAIMENEN ASKELISSA. Ajatus-virikkeitä uskonnonopetukseen. Valistus 1955. 280 + liitekuvasivut. S. K3. Värikuvaliitteinä koululaisten uskonnollisia piirustuksia.

1 e. RAAMATTU KAIKKEEN MAAILMAAN. Suomen lähetysseura 1972. 108. Kuv. N. ** . K3. Koostuu materiaalista joka on opintokurssi 12 kokoontumista varten. Toimittaneet Kirsti Kena ja A. Toivanen, kuvitus Inkeri Latvus ja Lauri Valtonen. Pientä selostusta Raamatun muotoutumisesta nykyiseksi kirjakokoelmaksi, Raamatun ja suomalaisen Raamatun historiasta, kääntämisestä ja käännösperiaatteista sekä luetun ymmärtämisestä. Eri kirjoittajia, mm. Erkki Hynönen, Aili Havas, Esko Rintala.

M 3,50 e. SAUER, ERICH: MAAILMAN LUNASTUKSEN AAMURUSKO. Vanhan Testamentin ilmoitushistorian tutkistelua. Evankelisluterilainen sisälähetyssäätiö 1961. 284. S. K3.

5 e. SAUER, ERICH: RISTIINNAULITUN RIEMUVOITTO. Vaellus Uuden testamentin ilmoitushistorian läpi. Uusi tie 1974. 307. N. K3, erittäin siisti. Osmo Tiililä: "Sauerilla on syvällistä Raamattuun paneutumista, ja hän pystyy avaamaan näköaloja, joita vastaavia vakuuttavuudessaan saa turhaan etsiä monilta ammattiteologeilta."

M 2,50 e. SAUER, ERICH: RISTIINNAULITUN RIEMUVOITTO. Vaellus Uuden testamentin ilmoitushistorian läpi. Uusi tie 1974. 307. N. K2.

M 6 e. SCHWEIZER, EDUARD: UUDEN TESTAMENTIN SELITYS, OSA 2. MARKUKSEN EVANKELIUMI. Kirjapaja 1989. 260. Skk. K3, erittäin siisti.

M 6 e. SCHWEIZER, EDUARD: UUDEN TESTAMENTIN SELITYS, OSA 3. LUUKKAAN EVANKELIUMI. Kirjapaja 1992. 271. Skk. K4.

XXX SPURGEON, CHARLES H.: PSALMIT

4,50 e. TEINONEN, SEPPO A.: TEOLOGIAN SANAKIRJA. 7400 termiä. Kirjaneliö 1975. 296. S. Kp. K3. 84-85, 174-175. Kansipaperista:

Teologian opiskelu ja harrastus on nykyään laajempaa ja monitahoisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Teologisen tekstin ymmärtämistä vaikeuttaa osaltaan sen terminologia eli oppisanasto, joka hallitsijalleen on erinomainen apuvälineistö mutta muille kuin läpitunkematon viidakko... Suomenkielinen teologinen terminologia on vielä huomattavalta osaltaan kiteytymätön ja vailla yhtenäisen käytännön antamaa yleistä hyväksymistä. Professori Seppo A. Teinosen teos on ensimmäinen yritys esittää kootusti systemaattisteologista oppisanastoa omalla kielellämme."

5,50 e VALKAMA, PIRKKO: PARATIISISTA KARKOTETTU. Opas Raamatun alkulukuihin. Uusi tie 2004. 275 + liitesivut. SKK. K4. Takakannesta:

Jos emme tiedä kertomuksen alkua, on vaikea ymmärtää juonta ja loppuratkaisuakaan... Mooseksen kirjan luvuissa 1-11 on kerrottu kaiken alku: maailman, ihmisen, synnin ja kuoleman alku, kansojen, kielten ja pelastushistorian alku. Ne antavat oikean näköalan Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen, ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja ihmisen ja luomakunnan väliseen suhteeseen... Kirja antaa valoa moniin vaikeisiin kysymyksiin. 

 

Kristillinen oppi 

8 e. JOHANSSON, GUSTAF: KRISTILLINEN USKONOPPI. Suomen lähetysseura 1924. 369. S. K3. Turun arkkipiispana kolmekymmentä vuotta 1899-1930 toimineen Johanssonin (1844-1930) teos esittelee suppeasti erilaisia teologisia koulukuntia ja virtauksia, ottaen kielteisen kannan liberaaliteologiaan eli "aatteellisen järkeisopin" harhaanjohtamaan kristillisyyteen. Uskonnonfilosofisen pohdiskelun ja kristinuskon peruskäsitysten (maailman luominen, pahan alku, ihmisen lankeemus, synnin kehitys ja perisynti, Jumalan kolmiyhteys, sovitus) päätteeksi Johansson selittää ylösnousemusta, tuomiota ja tuhatvuotista valtakuntaa. 14 - 15, 16 - 17.

7 e. PELTOLA, OLAVI: LÖYTÖRETKI USKOMME PERUSTEISIIN. Perussanoma 2001. 207. N. K4. 

 

Raamatun henkilöt

2,50 e. GULIN, E. G.: PAAVALI TARSOLAINEN. Otava 1945. 198. N. K3.

M 2,00 e. TUOMENOKSA, NIILO: RAAMATUN NAISIA I. Kansan Raamattuseuran Säätiö 1965. 119. N. K3, eln, kansissa kulumaa.

M 2,50 e. TUOMENOKSA, NIILO: RAAMATUN NAISIA II. Kansan Raamattuseuran Säätiö 1966. 123. N. K3.

"Rovasti Niilo Tuomenoksan Raamatun naisia -sarja jatkuu. Toinen osa käsittelee edelleen Vanhan testamentin naisten kohtaloita, jotka elävöitetään yhtä mielenkiintoisella tavalla kuin aikaisemminkin. Hämmästymme jälleen jonkin Sarpatin lesken tai Batseban elämän nykyaikaista ja selkeää arviointia. Kaiken taustana on Jumalan valtava pelastussuunnitelma. Tämän kirjan luettuamme ymmärrämme varmaan helpommin kuin ennen Vanhan testamentin kertomusten rikasta maailmaa."

LINKKI TUOMENOKSA, NIILO: RAAMATUN NAISIA II. Kansan Raamattuseuran Säätiö 1966. 123. N. K3, eln, muutama alleviivaus.

 

Raamatun tekstiin kohdistunut tutkimus ja kaikki sitä koskevat löydökset ovat osoittaneet, ettei Jumala ole ainoastaan huolehtinut ilmoituksensa tallettamisesta Raamattuun, vaan myös sen muuttumattomana säilymisestä sukupuolvesta toiseen.
(Martti H. Haavio, Raamattutietoa toimivalle seurakunnalle, s. 156)