KALEVALA

Myyty 5 e. HAAVIO, MARTTI toim.: PIENOIS-KALEVALA kouluja varten. Avustaneet E. A. Saarimaa, Kaarlo Marjanen, Hannes Teppo. Wsoy 1975. 14p. 232. Kuv. N. K3. Kirjan lopussa viitteitä Kalevalan koulukäsittelyyn (s. 170 - 179, Saarimaa), esittämisohjeita (180 - 201, Marjanen) ja Kalevalan kansantieteellisiä kuvia (202 - 232). s. 6, 222 - 223.

XXX KALEVALA. Med illustrationer Axel Gallen-Kallela. Bokverk 1948.

5 e. LÖNNROT, ELIAS: EL KALEVALA. Editora Nacional 1984. 636. N. K3. s. 4-5, 9, 10-11, 16-17, 50-51, 630-631.

ETNOLOGIA. KANSANPERINNE. KANSANTIEDE  

4,50 e. JUTIKKALA, EINO: SUOMEN TALONPOIKA KAUTTA AIKOJEN. Wsoy 1946. 223. Kuv. S. KK. K3, ell. Suppea "kansanpainos" Jutikkalan 1942 ilmestyneestä suurteoksesta Suomen talonpojan historia (699 sivua).
s. 10-11, 36-37, 144-145, 202-203, 204-205

32 e. PAULAHARJU, SAMULI: HÄRMÄN AUKEILTA. Wsoy 1933. 2p. 408 + karttaliite. Kuv. S. K3+. Härmäläistä paikallishistoriaa ja kansanperinnettä / kansantiedettä. Runsas tekstikuvitus ja avattava karttaliite. Ensimmäinen painos ilmestyi 1932, toinen 1933. Kolmas painos otettiin vuonna 1947 ja neljäs 1996. 

35 e. PAULAHARJU, SAMULI: HÄRMÄN AUKEILTA. Wsoy 1933. 2p. 408 + karttaliite. Kuv. S. K3. Paikallishistoriaa ja kansantiedettä, runsas kuvitus. Ensimm. painos ilmestyi 1932, kolmas 1947, neljäs painos 1996. 8-9, 36-3770-71, 268-269, 292-293300-301, 303, 306-307, 360-361kartta.

kts. Härmän aukeilta (kansalliskirjasto Doria)

80 e. SIRELIUS, U. T.: SUOMEN RYIJYT. Tekstiilihistoriallinen tutkimus. Sisältää 93 värikuvataulua ja 334 tekstikuvaa. Otava 1924. 239 + kuvataulut. S. ** . K3, eln, selkäosassa muutama pieni tahra, nimilehden alaosassa pieni repeämä, muuten erittäin siisti. Kohokuvioitu nahkaselkä.

XXX VILKUNA, KUSTAA: ISIEN TYÖ

6 e. VILKUNA, KUSTAA: TYÖ JA ILONPITO. Kansanomaisia työnjuhlia ja kestityksiä. Otava 1946. 226 + liitekuvasivut. S. K3, esilehti poistettu. Maataloudellisista työnjuhlista, metsästykseen ja kalastukseen liittyvistä pidoista ja juhlista (mm. karhunpeijaiset), rakennusjuhlista ym. Toinen painos ilmestyi 1983, kolmas 1985, neljäs vuonna 2004. 120, 129, 196

  Joulun maa, 1979

ANTROPOLOGIA. MUINAISTUTKIMUS. ALKUPERÄISKANSOJEN JA VÄHEMMISTÖJEN ETNOGRAFIA. MUU VANHA KULTTUURI JA USKOMUKSET

XXX ARCTIC INUA - ARKTINEN HENKI. Eskimoiden nykytaidetta Lehmuskallion kokoelmista.

2,50 e. BERNAL, IGNACIO: TENOCHTITLAN EN UNA ISLA. Instituto nacional de antropologia e historia, México 1959. 147 + liitekuvasivut + avattava liitekartta. N. K3, kansissa lievää nuhruisuutta. Meksikon ja Väli-Amerikan alkuperäiskansojen kulttuurista ja uskonnosta löydettyjen piirrosten ja esineiden perusteella. Runsas kuvitus valokuvia ja piirroksia, liitekuvasivujen lisäksi 143 tekstikuvaa. Ignacio Bernal (1910 – 1992) oli arkeologi, antropologisten tieteiden professori, kansallisen antropologisen ja historiallisen museon johtaja Meksikossa sekä toimi kulttuuriattaseana Meksikon suurlähetystössä Pariisissa, kirjoitti tutkimuksia ja selontekoja antropologian ja arkeologian aloilta.

6 e. HALIK, ANTONI: MATO GROSSO. Möte med outforskade vildmarker och krigiska indianstammar. Saxon & Lindström 1958. 128. Kuv. S. * . Kp. K3. Antoni ja vaimo Pierrette vaeltavat keski-Brasiliassa tutustumassa sademetsien luontoon ja eläimistöön, mutta erityisesti intiaaneihin - näihin vaikeakulkuisten matkojen päässä eristyksissä asuviin luonnonkansoihin, ja heidän monessa suhteessa vielä alkuperäiseen elämäänsä ja tapoihinsa. Runsas ja hyvä kuvitus, yli sata Antoni ja Pierrette Halikin tutkimusretkellään ottamaa mustavalkokuvaa. Englanninkielinen alkuteos ilmestyi 1957, ruotsinnos Harriet ja Gösta Percy.

5 e. HYNÖNEN, ERKKI: BUSHMANNIT VIIMEISELLÄ HIEKKADYYNILLÄÄN. Wsoy 1981. 250. S. Kp. K3. Esitys Afrikan pensastolaisten, bushmannien, olemassaolon kysymyksistä ja katoavasta kulttuurista. Bushmannien elämää seurannut rovasti Erkki Hynönen on vuosikymmenten kuluessa koonnut huomattavan tietomäärän mainitun kansanrippeen elämästä. Kokemustensa perusteella hän välittää tietoa alkuperäiskansan tavoista ja uskomuksista, tabuista ja riiteistä. Asiantuntemuksen taustana on kauttaaltaan myönteinen ja empaattinen asennoituminen bushmanneihin ja heidän ongelmiinsa nykyafrikassa. 1970-luvun alussa bushmanneja arvioitiin olevan noin 55.000; suurimmalta osalta Botswanassa ja Namibiassa, jonkin verran myös Angolan, Zambian ja Zimbabwen rajaseuduilla.

13 e. KULTAISET KORVARENKAAT. Mustalaisten kulttuuri ja käsityöt. Otava 1986. 173. Kuv. N. ** . K3. Toimitus Tenho Aaltonen, Kirsti Laurinolli, Lasse Lyytikäinen, Kaarina Nazarenko. Kirjoittajat Anna Maria Viljanen-Saira ja Reima Nikkinen. Taitto ja typografia Hannu Pulkkinen. 24-25, 35, 82, takakansi

6 e. MELVILLE, HERMAN: TAIPII. Kappale polynesialaisten elämää. Gummerus 1973. 308. S. K3. Gummeruksen Klassikko-sarja.

TAIPIIN amerikkalainen alkuteos ilmestyi 1846. Teos oli alkukantaisen moraalirajoituksista vapaan elämän kuvaus ja samalla kannanotto länsimaisen elämäntavan ulkokohtaisuuteen. Kirjailijaa syytettiin barbarismista, pakanallisuuden ylistämisestä ja hyökkäyksestä länsimaista sivistystä vastaan. Monet – mm. Nathaniel Hawthorne ja Walt Whitman – kiittivät kuitenkin teoksen eloisuutta ja tuoreutta. Kirjan pohjana ovat Melvillen kokemukset ihmissyöjäheimon parissa Maquesas-saarilla, minne hän karkasi laivatoverinsa kanssa. Polynesialaista elämää, tapoja ja uskomuksia kuvaavan tarinan jälkeen tekijä kirjoitti useita kaunokirjallisia teoksia mm. romaanit Moby Dick ja Billy Budd.

5 e. POLYKRATES, GOTTFRIED: PALAVA MAA. Weilin+Göös 1965. 151 + liitekuvasivut. S. * . K3. Monipuolinen valokuva- ja piirroskuvitus, 95 valokuvaa ja piirrosta. Gottfried Polykrates teki talvella 1962-63 etnografisen tutkimusmatkan. Yksinäisellä kamelimatkalla Saharan halki hän eksyi reitiltä, sairastui punatautiin ja oli kuolemaisillaan, kunnes kameli löysi keitaalle, mistä berberikaravaani otti hänet hoitoonsa. Loppumatkan Sudanin vuorille hän matkusti autolla. Kirjan perustana ovat tutkimusmatkalla saadut kokemukset ja havainnot afrikkalaisten heimojen kulttuurista ja elintavoista.

Myyty 5 e. RAMSTEDT G. J.: SEITSEMÄN RETKEÄ ITÄÄN 1898 – 1912. Wsoy 1944. 222. S. K3. Kirjan lopussa 17 sivua Ramstedtin 1898 keräämiä näytteitä mongolien kansanrunoudesta. Kirjasta ilmestyi myöhemmin myös kuvitettu painos.

Gustaf John Ramstedt (1873 - 1950) oli suomalainen tutkimusmatkailija, kielitieteilijä ja diplomaatti. Ramstedtin toinen matka- ja muistelmakirja Lähettiläänä Nipponissa 1919-1929 ilmestyi vuonna 1950. Seitsemän retkeä itään ja Lähettiläänä Nipponissa -kirjojen yhteispainos ilmestyi Wsoy:n Ikivihreitä muistelmia -sarjassa 1967 ja Laatukirjat -sarjassa 1998.
kts. G. J. Ramstedt

10 e. WARREN, MARY PHRANER: JOULUN MAA. Kuvitus 1800-luvun kaiverruksia ja piirroksia. Wsoy 1979. 116 + [4]. Kuv. S. ** . Kp. K4. Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentanut Anna-Liisa Laine. Painettu korkealaatuiselle paperille, painatus Israelissa. s. 14, 45, 79, 80. Kansipaperista:

"Millainen oli Pyhä maa Jeesuksen syntymän aikoihin? Millainen oli ensimmäinen joulu? -- moniin laajoihin historiallisiin tutkimuksiin perustuvassa kirjassa kuvaillaan Juudeassa ja Galileassa kaksituhatta vuotta sitten asuneiden ihmisten jokapäiväistä elämää, tapoja, perhesuhteita, aherrusta ja jumalanpalvelusmenoja, ruokaa ja vaatetusta, vuodenaikoja ja ilmastoa, kasvistoa ja eläimistöä. -- kirjan toinen ainutlaatuinen anti on sen runsas ja loistelias kuvitus lukuisina 1800-luvun kaiverroksineen ja piirroksineen, joiden joukossa on erittäin hienoja ja harvinaisia pyhiinvaellustaiteilijoiden töitä. Nämä herkin, hienoin värein jäljennetyt piirrokset elävöittävät lukijalle ikivanhoja perinteitä, -- ."

7 e. WARREN, MARY PHRANER: JOULUN MAA. Kuvitus 1800-luvun kaiverruksia ja piirroksia. Wsoy 1979. 116 + [4]. Kuv. S. ** . Kp. K3.