Vanajaveden sisävesiliikenne - Hopealinja Oy

Suomen vanhimpiin ja tunnetuimpiin järviliikennereittihin kuuluvan Vanajaveden matkustajaliikenteen aloitti potkurihöyryalus Ilmarinen vuonna 1863. Liikennöinti liittyi Suomen ensimmäisen rautatieyhteyden avaamiseen. Helsinki-Hämeenlinna rautatie oli vihitty käyttöön tammikuussa 1862.

Vanajaveden matkustajaliikenne mahdollisti sujuvan jatkoyhteyden Hämeenlinnasta pohjoiseen ja Ilmarinen sai kohta seurakseen siipirataslaivat Elias Lönnrot (1865) ja Wanaja (1866).

Merkittävä vaihe vesireitin kehityksessä oli Lempäälän kanavan valmistuminen vuonna 1874. Vesireitin matkustajamäärä väheni parin vuoden kuluttua kun Hämeenlinnan ja Tampereen välinen rataosuus valmistui. Vesireitti vakiinnutti kuitenkin asemansa nähtävyytenä.

Hopealinjan vuonna 1948 aloittama liikennöinti, joka perustui linjan markkinointiin turistikohteena, oli tärkeä askel reitin varrella oleville paikkakunnille.

Vuonna 2014 Suomen Hopealinja Oy:n käytössä oli kahdeksan modernia sisävesilaivaa ja Keuruulla risteilevä siipirataslaiva Elias Lönnrot. Varustamo ilmoitti kuljettavansa sisävesiristeilyalueella vuosittain 100 000 matkustajaa ja ottavansa käyttöön uuden ravintolaivan kesällä 2014.

Kirjallisuutta: Teuvo Kanerva: Suomen Hopealinja (1959, 134 sivua), Pohjakallio ja Sauri: Hopealinja - Kulttuuri-Suomen vesireitti (1967, 24 + 38 sivua), Juhani Valanto: Hämeen hopeisilla vesillä - Suomen Hopealinja 50 vuotta (1999, 50-vuotishistoriikki, 96 sivua).