Kultaomena

Teknillisen aikakauslehden numerot. Muut myytävät lehdet lista täällä


Teknillinen aikakauslehti

Suomenkielisten Teknikkojen Seuran vuodesta 1911 julkaisema kuukausijulkaisu. 

Suomenkielisten Teknikkojen Seura perustettiin 1896 edistämään suomen kieltä tekniikan ja teollisuuden alalla. Perustamisvuonna yhdistyksessä oli kuusi jäsentä. Tekninen opetus oli vielä 1890-luvulla suhteellisen vähäistä ja annettiin pääasiassa ruotsin kielellä. Alkuvuosien päätyönä oli suomenkielisen tekniikan sanaston luominen. Seuran nimi muuttui myöhemmin Suomalaisten Teknikkojen Seuraksi. 

Ammattisanastoa ja kaavioita viljelleet artikkelit palvelivat yleisempääkin tiedonvälitystä tarjoten mielenkiintoista tietoa uusista ja vanhoista rakennusmenetelmistä, työvälineiden ja koneiden mekaniikasta, tekniikan saavutuksista ja sovellutuksista. Laaja-alaisessa lehdessä oli kirjoituksia muun muassa sillanrakennuksesta - seikkaperäisesti esiteltiin mm. Tampereen Hämeensillan rakentamisen vaiheet - ja rautatiealalta. Vanhat lehdet ovat edelleen hyvä tietolähde muun muassa Suomen rautateiden kehityksestä.

1949-56 ilmestyi liitteenä Suomalaisen Tekniikan Seuran vuosikirja.

Kun lehti vuonna 1970 yhdistyi Insinööriliiton vuodesta 1952 julkaiseman Insinööri-lehden kanssa, sen uuden lehden nimeksi tuli Tekniikka. Lehti ilmestyi 1970-82.

1960-luvulla Suomalaisten Teknikkojen Seura (STS) alkoi politisoitua. Vuonna 1972 sen rinnalle perustettiin Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto (KAL). Vuonna 1990 järjestöt yhdistyivät ja ovat vuodesta 1993 toimineet TEK-nimen alla.

Jäsenmäärältään Suomen suurin diplomi-insinöörijärjestö TEK - Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry. - on AKAVAN suurimpia jäsenjärjestöjä.

2004 ilmestyi Juhana Aunesvaaran kirjoittama satavuotishistoriikki Nykyaikaa rakentamassa - Tekniikan Akateemisten Liitto TEK edeltäjineen 1896-1996. Kirja kertoo historian STS:sta KAL:n kautta TEK:in nykyvaiheisiin, tarkastellen diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestötoimintaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja järjestöjen tehtävien muutoksia 100 vuoden aikana, jolloin on toimittu mm. tekniikan sanastotyössä, insinöörien työvälityksessä, lehtien ja kirjojen kustantajana, täydennyskouluttajana sekä yritys- ja työmarkkinatoiminnassa.

STS ja KAL olivat molemmat aluksi eräänlaisia yhden asian liikkeitä. Pian ne kuitenkin kehittivät uusia toimintamuotoja ja laajensivat toimintaansa uusille alueille. Osin tämä johtui niiden vaikutusvallan lisääntymisestä, jolloin järjestöiltä suorastaan odotettiin aktiivisempaa otetta lisääntyneen jäsenkunnan tärkeinä pitämiin asioihin laidasta laitaan. Järjestöjen kehityksessä näkyy myös ympäröivän yhteiskunnan muutos, vanhojen ongelmien ratkeaminen tai korvautuminen uusilla... Riippumattomuuden ja vaikuttavuuden välisen jännitteen pohtiminen on alusta alkaen saanut insinöörit tutkiskelemaan ja etsimään paikkaansa ja rooliaan suomalaisessa yhteiskunnassa....
(Filosofian tohtori, Helsingin yliopiston poliittisen historian lehtori Juhana Aunesluoma).